Telefon +67 255 17 22 szkola@spmlynkowo.pl

Plan  lekcji
TARNÓWKO 2017–2018    II półrocze

 

 

Godziny
lekcyjne

kl. Ia

kl. IIa

kl. IIIa

Kl. IIIb

Świetlice

 

w

przedpo

P

o

n

i

e

d

z

i

a

ł

e

k

 

0

 

 

 

 

 

 

ED

1

8.20 – 9.05

EW

EW

religia

EW

 

 

2

9.15 – 10.00

informatyka
gr I

EW

EW

religia

EP

 

3

10.10 – 10.55

EW

religia

zajęcia
komputerowe gr I

EW

ED

 

4

11.15 – 12.00

religia

wychowanie fizyczne

EW

zajęcia
komputerowe gr I

DS

 

5

12.05 – 12.50

edukacja
muzyczna

EW

EW

wychowanie fizyczne

 

 

6

12.55- 13.40

 

rewalidacja

Spójrz
inaczej

 

 

DS

7

 

 

 

 

 

 

EP

W

t

o

r

e

k

0

 

 

 

 

 

 

DS

1

8.20 – 9.05

EW

język
angielski

Logopedia/zajęcia doskonalące z edukacji matematycznej

logopedia

EP

 

2

9.15 – 10.00

informatyka
gr II

logopedia

wychowanie fizyczne

język
angielski

ED

 

3

10.10 – 10.55

język
angielski

EW

EW

EW

 

 

4

11.15 – 12.00

EW

EW

język
angielski

EW

JD

 

5

12.05 – 12.50

wychowanie fizyczne

zajęcia
komputerowe

EW

edukacja plastyczna

 

 

6

12.55- 13.40

 

rewalidacja

 

ZAJ WYR

 

DS

 

 

 

 

 

 

 

EP

Ś

r

o

d

a

0

 

 

 

 

 

 

EP

1

8.20 – 9.05

EW

religia

EW

EW

 

 

2

9.15 – 10.00

religia

EW

EW

EW

 

 

3

10.10 – 10.55

EW

EW

religia

EW

JD

 

4

11.15 – 12.00

EW

edukacja
muzyczna

wychowanie fizyczne

religia

EP

 

5

12.05 – 12.50

EW

wychowanie fizyczne

EW

EW

 

 

6

12.55- 13.40

 

ZKK

ZAJ WYR

kółko
sportowe

 

DS

 

 

 

 

 

 

 

EP

C

z

w

a

r

t

e

k

0

 

 

 

 

 

 

JK

1

8.20 – 9.05

logopedia/zajęcia
doskonalące naukę czytania i pisania

język
angielski

EW

wychowanie fizyczne

JK

 

2

9.15 – 10.00

język
angielski

EW

EW

zajęcia
komputerowe gr II

DS

 

3

10.10 – 10.55

EW

EW

język
angielski

EW

 

 

4

11.15 – 12.00

EW

EW

zajęcia
komputerowe gr II

język
angielski

AM

 

5

12.05 – 12.50

wychowanie fizyczne

edukacja
plastyczna

EW

EW

 

 

6

12.55- 13.40

ZKK

koło
odkrywców

ZAJ WYR

 

 

 

DS

P

i

ą

t

e

k

0

 

 

 

 

 

 

EP

1

8.20 – 9.05

EW

EW

EW

EW

 

 

2

9.15 – 10.00

EW

EW

wychowanie fizyczne

edukacja
muzyczna

 

 

3

10.10 – 10.55

wychowanie fizyczne

EW

edukacja muzyczna

EW

 

 

4

11.15 – 12.00

edukacja
plastyczna

wychowanie fizyczne

EW

EW

 

 

5

12.05 – 12.50

ZAJ WYR

Spójrz
inaczej

edukacja
plastyczna

wychowanie fizyczne

JK

 

6

12.55- 13.40

ZKK

ZKK/

zajęcia
doskonalące z edukacji polonistycznej

JK