Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Młynkowie

W Gminnym Konkursie Poezji Patriotycznej „Kto ty jesteś?” klas I – III wzięło udział 16 uczniów – 6 uczniów ze Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Młynkowie, 6 uczniów ze Szkoły Podstawowe im Arkadego Fidlera w Połajewie i 4 ucznów ze Szkoły Postawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Boruszynie. Uczestnicy konkursu prezentowali wiersze o tematyce patriotycznej. Organizator konkursu powołał jury w składzie: p. Bożena Nowak, p. Jolanta Kiedrowska, p. Kazimierz Pawlisiak.
Komisja przyznała nagrody następującym uczestnikom:
I miejsce: Zuzanna Kopaniarz kl. II a – Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Młynkowie
II miejsce:
– Karol Rajek kl. I a, Anastazja Kaźmierczak kl. III a – Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Młynkowie,
– Zuzanna Kalupa kl. III a, Maja Pomała kl. II b – Szkoła Podstawowa im. Arkadego Fidlera w Połaje
– Wiktoria Pertek kl. I – Szkoła Podstawowa im Kornela Makuszyńskiego w Boruszynie
III miejsce:
– Kinga Mituta kl. I a – Szkoła Podstawowa im. Arkadego Fidlera w Połajewie,
– Zuzanna Mielczarska kl. II – Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego w Boruszynie,
– Magdalena Kapral kl.II a Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Młynkowie.
Finalistom wręczono dyplomy i nagrody rzeczowe. Pozostali uczestnicy konkursu otrzymali dyplomy. Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród odbyło się 24.10.2018r.

By No Comment 12 listopada 2018
Skip to content