Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Młynkowie

          Podczas grudniowych lekcji uczniowie klas IV omawiali komiks Janusza Christy z serii „Kajko i Kokosz” pt. „Szkoła Latania”. Głównym założeniem pracy na lekcji języka polskiego było przybliżenie uczniom wspomnianej serii, poznanie historii komiksu oraz zintegrowanie uczniów wokół wspólnie realizowanych zadań w trakcie zajęć, wykonywania prac plastycznych oraz prezentacji wspólnych wytworów.
Wszyscy uczniowie bardzo zaangażowali się w działania. Pracowali chętnie, wywiązując się sumiennie z powierzonych im zadań. Dodatkowym elementem, który bardzo cieszył nauczyciela było nabywanie przez nich umiejętności współpracy i wzajemna pomoc, którą wykorzystywali w twórczym działaniu. Efektem wielogodzinnych działań były piękne okazałe makiety „Grodu Mirmiła”, które można oglądać w pracowni polonistycznej.

By No Comment 3 stycznia 2019
Skip to content