Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Młynkowie

W dniu 01.02.2019r. uczniowie Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Młynkowie w odpowiedzi na zaproszenie firmy STEICO Sp. z o.o. w Czarnkowie odwiedzili wspomniany zakład. W wycieczce wzięli udział wszyscy uczniowie kończący w tym roku szkolnym edukację w murach naszej szkoły, tj. klasa ósma oraz dwie klasy trzecie oddziałów gimnazjalnych. Podczas wizyty przedstawiciele firmy scharakteryzowali zakład, omawiając główne składowe jego działalności. W czasie „spaceru po zakładzie” uczniowie poznawali krok po kroku proces produkcyjny oraz strukturę firmy. STEICO SP. z o. o. umożliwia zatrudnienie wielu pracownikom, również takim, którzy nie są bezpośrednio powiązani z procesem przetwarzania surowców drewnianych np.: mechanikom, chemikom czy elektrykom. Najistotniejszym punktem wizyty były odwiedziny w dziale „Akademii STEICO”. W miejscu tym młodociani pracownicy odbywają swoje zajęcia praktyczno – teoretyczne w ramach wykładów, obserwacji i eksperymentów. Jest to miejsce, w którym uczniowie zdobywają wiedzę na temat drewna, jego obróbki, półfabrykatów, a w konsekwencji właściwości produktów gotowych. To tu rozpoczyna się przygoda ucznia z zawodami związanymi z obróbką drewna.
Nasza wycieczka to doskonała okazja do poznania ogólnego zarysu działalności firmy, ale przede wszystkim różnorodności zawodowej występującej na terenie zakładu oraz możliwości samorealizacji i rozwoju ludzi tam pracujących. Istotnym punktem wizyty było również spotkanie absolwentów naszej szkoły pracujących na terenie zakładu.
Był to żywy dowód na to, że działania szkoły przyczyniają się rozwijania pasji u uczniów oraz wyposażania ich w kompetencje umożliwiające samorealizację.

By No Comment 8 lutego 2019
Skip to content