Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Młynkowie

W dniu 14.02.2019r. został rozstrzygnięty Szkolny Konkurs Plastyczny pt. „Powstanie wielkopolskie w moich oczach”. Do konkursu przystąpiło 24 uczniów z klas I-III, IV-V oraz VII-VIII i III gimnazjum Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Młynkowie.
Celem konkursu było:
– upamiętnienie 100 rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego,
– zdobywanie i popularyzowanie wiedzy historycznej o Powstaniu Wielkopolskim,
– rozbudzanie postaw patriotycznych poprzez rozwijanie wyobraźni plastycznej, przybliżenie piękna i bogactwa ziemi wielkopolskiej.

Komisja konkursowa pracowała w zespole:
Przewodniczący: Pani Miłosława Nowicka
Członek: Pani Barbara Kryger
Członek: Pani Magdalena Rembacz

Jury przy ocenie prac wzięło pod uwagę:
– zawartość merytoryczną,
– zgodność treści wykonanej pracy z tematem konkursu,
– pomysłowość i oryginalność w zakresie przedstawienia tematu,
– formę estetyczną pracy,
– wykorzystanie różnych technik plastycznych.

Kierując się wyżej wymienionymi kryteriami oraz wysokim poziomem prac Jury postanowiło przyznać równorzędne nagrody i wyróżnienia w trzech kategoriach.

Kategoria I – klasy I – III:
Nagroda – Natalia Płaczek – kl. IIa
Nagroda – Zuzanna Kozłowska – kl. Ia
Nagroda – Maciej Begier – kl. IIa

Kategoria II – klasy IV- V:
Nagroda – Maciej Krawczyk – kl. IVa
Nagroda – Tymoteusz Szwed – kl. Va
Nagroda – Hubert Berlik – kl. IVb
Wyróżnienie – Aleksandra Braun – kl. IVb
Wyróżnienie – Adam Begier – kl. Vb

Kategoria III – kl. VII – VIII, III gimnazjum
Nagroda – Alicja Kurowska – kl. IIIbG
Nagroda – Blanka Katarzyna Trafas – kl. IIIaG
Nagroda – Marta Jur – kl. IIIaG
Wyróżnienie – Krystian Łusiewicz – kl. IIIbG.
Gratulujemy!

By No Comment 19 lutego 2019
Skip to content