Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Młynkowie

23 lutego ustanowiony przez Ministerstwo Zdrowia Ogólnopolskim Dniem Walki z Depresją ma na celu upowszechnienie wiedzy na temat tej choroby oraz zachęcenie do podejmowania jej leczenia. Depresja to choroba, która dotyka ludzi w różnym wieku, coraz częściej choruje na nią młodzież. Depresja u młodzieży, podobnie jak u dorosłych, wiąże się z długotrwałym obniżeniem nastroju. W przeciwieństwie do osób dorosłych u nastolatków mogą nasilić się zachowania agresywne oraz destrukcyjne. W mijającym tygodniu z inicjatywy przewodniczącej Samorządu Uczniowskiego Wiktorii Płaczek przeprowadzone zostały w najstarszych klasach naszej szkoły lekcje wychowawcze podczas, których dziewczęta z klasy IIIbG przybliżyły uczniom temat tej podstępnej choroby oraz wskazały miejsca i instytucje do których można zwrócić się szukając pomocy.

By No Comment 28 lutego 2019
Skip to content