Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Młynkowie

W poniedziałek 2 września w Szkole im. Jana Pawła II w Młynkowie zainaugurowano nowy rok szkolny 2019/2020. Uroczystość rozpoczęła się o godz. 8.00 przed budynkiem szkoły, gdzie w asyście pocztu sztandarowego placówki nastąpiło uroczyste podniesienie flagi państwowej na maszt. Następnie delegacja uczniów złożyła kwiaty i zapaliła znicz przy kamieniu upamiętniającym patrona szkoły, św. Jana Pawła II. Społeczność szkolna udała się do kościoła na mszę świętą, którą celebrował proboszcz parafii pw. św. Andrzeja w Boruszynie ks. Marek Jański. Po mszy zebrani przeszli na salę wiejską w Młynkowie. W części oficjalnej uroczystości rozpoczęcia roku szkolnego odśpiewano hymn oraz dokonano przywitania wszystkich obecnych, z nową dyrektor szkoły panią Magdaleną Rembacz na czele. Wybrzmiały wiersze i piosenki nawiązujące do wydarzeń II wojny światowej. Minutą ciszy uczczono również pamięć tych, którzy 80 lat temu, 1 września rozpoczęli heroiczną walkę w obronie naszej ojczyzny. W dalszej części uroczystości głos zabrała pani dyrektor Magdalena Rembacz. Szczególnie ciepło powitała nowych uczniów, czyli dzieci z klasy pierwszej oraz siódmoklasistów, którzy do tej pory uczęszczali do szkoły podstawowej w Boruszynie. Następnie głos zabrał Wójt Stanisław Pochyluk. Nowej pani dyrektor życzył pomyślnego kontynuowania tradycji szkoły, zaś nauczycielom i uczniom – sukcesów w codziennej pracy. Po wystąpieniu pana wójta odbyło się przyjęcie najmłodszych w poczet uczniów Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Młynkowie. Ślubowanie na sztandar szkoły złożyło dwadzieścioro dzieci z Młynkowa i Tarnówka. Ceremonii pasowania pierwszoklasistów dokonała pani dyrektor, zaś wychowawczyni klasy Ia pani Elwira Dudek przekazała swoim podopiecznym upominki ufundowane przez Radę Rodziców.W sposób szczególny powitano także uczniów siódmej klasy. Pani dyrektor wraz z wychowawcą klasy panem Maciejem Piechotą wręczyli im legitymacje szkolne. Nie zabrakło też pamiątkowych fotografii. Uroczystość rozpoczęcia roku szkolnego zakończyła się słodkim poczęstunkiem dla gości.

Opublikowany przez Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Młynkowie Poniedziałek, 9 września 2019

By No Comment 9 września 2019
Skip to content