Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Młynkowie

Ze spojrzeniem utkwionym w Chrystusie, umocnieni nadzieją, która zawieść nie może,

kroczmy razem drogami nowego tysiąclecia: „Wstańcie, chodźmy!”

por. Mk 14, 42

Św. Jan Paweł II, Wstańcie, chodźmy!, Kraków 2004, s. 8.

Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II była organizatorem obchodzonego w tym roku 13 października XIX Dnia Papieskiego. W niedzielne popołudnie zaproszeni goście, społeczność szkolna, rodzice uczniów i mieszkańcy gminy spotkali się na sali wiejskiej w Młynkowie, by wspólnie przeżywać szczególny dzień poświęcony papieżowi Polakowi, patronowi placówki. W części artystycznej, na którą zaprosili prowadzący uroczystość uczniowie, znalazły się treści służące przybliżeniu osoby oraz nauczania papieża. Zgodnie z priorytetami tegorocznego Dnia Papieskiego, szczególnie zaakcentowała została I Pielgrzymka Świętego Jana Pawła II do Polski, jak również osoba Czcigodnego Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Prymasa Tysiąclecia. Nie zabrakło licznych odwołań do słów: „Wstańcie, chodźmy!”, które widnieją w tytule książki Św. Jana Pawła II poświęconej kapłaństwu, a zaczerpnięte zostały z Ewangelii według św. Marka. Jan Paweł II nadając swoim rozważaniom taki tytuł, przywołał słowa Jezusa Chrystusa skierowane do Apostołów w bardzo dramatycznych okolicznościach, już po Ostatniej Wieczerzy i modlitwie w Getsemani, tuż przed pojmaniem, procesem i męką. Uczniowie Szkoły im. Jana Pawła II w Młynkowie zmierzyli się z niełatwą poezją swojego Patrona, wierszami poświęconymi Jego Osobie, jak i sztuką pantomimy. Pięknie wyrecytowane teksty literackie i wdzięcznie wyśpiewane piosenki religijne wzbudzały podziw publiki, która wypełniła oba pomieszczenia sali. Interesującym dopełnieniem całości tego ważnego dla społeczności lokalnej wydarzenia były wyświetlane filmy i zdjęcia, przypominające wypowiedziane przez papieża 40 lat temu słowa: „Niech zstąpi Duch Twój! I odnowi oblicze ziemi. Tej Ziemi!” oraz postać Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Głosem Jana Pawła II przemawiał z głośników do zebranych, wcielający się doskonale w tę rolę, ks. Mikołaj Konarski, wikariusz parafii pw. Św. Michała Archanioła w Połajewie. W finale części artystycznej recytatorka przeniosła zebranych do biblijnego ogrodu oliwnego Getsemani, miejsca, w którym apostołowie przebywali z Chrystusem, tuż przed Jego śmiercią. Na scenie pojawiło się dwunastu uczniów – apostołów, którzy, jak dobre słowo i naukę Chrystusa, rozdali wszystkim uczestnikom spotkania symboliczne „gałązki oliwne” w postaci pamiątkowych obrazków z cytatem. Był to niewątpliwie jeden z bardziej poruszających akcentów tej wyjątkowej uroczystości. Po występach artystycznych głos zabrała dyrektor szkoły pani Magdalena Rembacz. Podziękowała występującym oraz nauczycielom zaangażowanym w organizację Dnia Papieskiego. Po doznaniach duchowych, przyszedł czas na coś i dla ciała. Na pięknie udekorowanych stołach pojawiły się przygotowane przez rodziców papieskie kremówki. Zapach świeżo parzonej kawy oraz jesienne dekoracje podkreślały atmosferę tego wyjątkowego spotkania, zachęcając do pozostania i wspólnych rozmów.

Opublikowany przez Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Młynkowie Niedziela, 13 października 2019

By No Comment 20 października 2019
Skip to content