Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Młynkowie

Dzień Edukacji Narodowej był w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II W Młynkowie obchodzony niezwykle uroczyście. Nie zabrakło akcentów humorystycznych, które sprawiły, że zarówno uczniowie, jak i nauczyciele oraz pozostali pracownicy szkoły będą mile wspominać swoje święto. Część oficjalną rozpoczęto wprowadzeniem pocztu sztandarowego i odśpiewaniem hymnu. Następnie pani dyrektor Magdalena Rembacz wręczyła podziękowania nauczycielom oraz pracownikom obsługi i administracji. W sposób szczególny podziękowano pani Katarzynie Kurowskiej, która przez ostatnie lata pełniła funkcję Przewodniczącej Rady Rodziców. Pani Dyrektor przedstawiła zebranym rodziców tworzących nową radę oraz nowych członków Samorządu Uczniowskiego. Po wyprowadzeniu pocztu sztandarowego, przyszedł czas na część artystyczną. Stojąca na scenie niezwykle efektowna makieta lokomotywy słusznie przywodziła na myśl słowa wiersza Juliana Tuwima. Parafraza Tuwimowskiej „Lokomotywy” zapoczątkowała ciąg niespodziewanych zdarzeń, przyjętych bardzo entuzjastycznie, zwłaszcza przez uczniów. Prowadzący poprosili panią dyrektor o zajęcie honorowego miejsca w lokomotywie i odnalezienie nauczycieli na poszczególnych stacjach. Pani dyrektor otrzymała pamiątkowy bilet, czapkę maszynisty, lizak i zasiadła na miejscu maszynisty. Wiedziony słowami kolejnej parafrazy:

Jedzie pociąg do wiedzy
Maszynista już siedzi.
Dyrektorze łaskawy
Zawieź wiedzę do sławy.

sceniczny pociąg zatrzymywał się kolejno na stacjach: język polski, matematyka i fizyka, biolchem, historia, wychowanie fizyczne. Za każdym razem „odjazd” był sygnalizowany podniesionym w górę lizakiem maszynisty. Na kolejnych przystankach wsiadali nauczyciele wymienionych wcześniej przedmiotów. Ze stacji „Strefa wiedzy i relaksu” zabrano nauczyciela biblioteki i świetlicy, zaś na zagadkowej „Arce Noego” na wesoły ekspres do wiedzy czekali nauczyciele: plastyki, muzyki i religii. Nie mogło zabraknąć obsługi pociągu w osobach pracowników obsługi i administracji, opiekuna nad dziećmi w czasie przewozów, a także pana kierowcy. Wypełniony pociąg został powitany przez uczniów radosnym okrzykiem: hip, hip, hurra! Pasażerowie nie omieszkali odpowiedzieć witającym ich serdecznie wychowankom. Wszyscy zasiadający w symbolicznym ekspresie do wiedzy zostali obdarowani kwiatami, a następnie wrócili na swoje miejsca. Uroczysta akademia złożona z okolicznościowych wierszy i piosenek była zwieńczeniem występów artystycznych. Na zakończenie goście, grono pedagogiczne i pracownicy szkoły, w imieniu pani dyrektor, zostali zaproszeni na słodki poczęstunek.

MN

Opublikowany przez Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Młynkowie Poniedziałek, 14 października 2019

By No Comment 27 października 2019
Skip to content