Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Młynkowie

W dniu 31 października 2019 r. gościliśmy w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Młynkowie pana Bogdana Garsteckiego – emerytowanego nauczyciela, wieloletniego dyrygenta miejscowego chóru im. św. Cecylii, regionalistę i autora publikacji o Połajewie. Spotkanie z autorem odbyło się w ramach akcji Ministerstwa Edukacji Narodowej „Szkoła pamięta”, której jednym z głównych celów jest uczczenie 80. rocznicy wybuchu II wojny światowej. Pan Bogdan opowiedział  uczniom klasy Vb, VIa i VIIIa o dziejach naszego regionu w czasie okupacji. Gość wspominał postaci znanych osób, które pochodzą z Połajewa, Młynkowa czy Tarnówka. Uczniowie mieli okazję poznać różnorodność zaangażowania Połajewian w sprawy lokalne jak i narodowe, w pracę na roli, sprawy społeczne i gospodarcze, jak również na rzecz kultury i edukacji w okresie wojennym. Po oficjalnej części spotkania uczniowie mieli możliwość uzyskania od autora autografu. Mamy nadzieję na kolejne spotkania z panem Bogdanem Garsteckim, człowiekiem z wieloma pasjami, bowiem należy pamiętać, że „Historia to świadek dziejów, źródło prawdy, życia, pamięci, mistrzyni życia, piastunka przeszłości i zwiastunka przyszłości”.

Opublikowany przez Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Młynkowie Sobota, 2 listopada 2019

By No Comment 2 listopada 2019
Skip to content