Telefon +67 255 17 22 szkola@spmlynkowo.pl

Plan rozwozów po Konkursie Piosenki Patriotycznej w dniu 08 listopada 2019 r. (odwozy z sali): 13.30 klasy I-III Tarnówko, 13.40 Rachetki, 13.50 klasy IV – VIII Tarnówko, Krosin i Boruszyn.

By NO Comment 7 listopada 2019