Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Młynkowie

6 listopada 2019 r. odbył się w naszej szkole Konkurs „Wiedzy o niepodległości”. Celem konkursu było przybliżenie uczniom biografii wybitnych Polaków, kształtowanie szacunku do kraju ojczystego, jego kultury i tradycji oraz umacnianie postawy patriotyzmu. Do testu konkursowego przystąpiło 22 uczniów uczęszczających do klasy szóstej i siódmej. Test składał się z 11 pytań, typu zamkniętego i otwartego, z którymi zmagali się uczniowie. Największą ilość punktów zdobył Bartosz Firlej uczeń klasy VIIa, zajmując I miejsce w konkursie. Laureatem II miejsca został Aleksy Kopaniarz uczeń klasy VIIa, III miejsce przypadło Kamilowi Smydra uczniowi klasy VIa. Organizatorem konkursu była pani Sylwia Rychlik – nauczyciel historii.

 

Opublikowany przez Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Młynkowie Środa, 13 listopada 2019

By No Comment 9 listopada 2019
Skip to content