Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Młynkowie

Uwaga!

Ze względu na zamknięcie szkoły związane z zagrożeniem epidemiologicznym
wydłuża się okres rekrutacji uczniów do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej
im. Jana Pawła II w Młynkowie na rok szkolny 2020/2021
do dnia 3 kwietnia 2020 r.
Załączniki:

  1. Zgłoszenie do szkoły dziecka zamieszkałego w obwodzie szkoły.

  2. Wniosek o przyjęcie do szkoły dziecka zamieszkałego poza obwodem szkoły.

  3. Zasady przyjęcia i rekrutacji do szkoły dla klasy pierwszej SP im. JP II w Młynkowie.

WNIOSEK O PRZYJĘCIE DO SZKOŁY

ZGŁOSZENIE DO SZKOŁY DZIECKA…

ZASADY PRZYJĘCIA I REKRUTACJI DO KLASY PIERWSZEJ

By No Comment 23 marca 2020
Skip to content