Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Młynkowie

REGULAMIN SZKOLNEGO KONKURSU LITERACKIEGO
NA OPOWIADANIE ODTWÓRCZE Z DIALOGIEM
Co by było, gdyby…”

Organizatorem konkursu jest Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Młynkowie

I CELE KONKURSU
Zachęcenie uczniów do pisania i prezentowania własnej twórczości literackiej.
Rozwijanie wrażliwości uczniów.
Rozwijanie umiejętności literackich, ze wskazaniem na poprawność stylistyczną i językową pracy.

II ZASADY UCZESTNICTWA
Konkurs skierowany jest do uczniów w dwóch kategoriach wiekowych:
Kategoria 1. – uczniowie klas IV-VI,
Kategoria 2. – uczniowie klas VII-VIII.

Zadaniem konkursowym jest napisanie opowiadania z dialogiem.
Wymyśl ciąg dalszy lektury szkolnej albo zmień losy jej bohaterów/bohatera.
Forma epicka – opowiadanie odtwórcze z dialogiem.

III WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRAC:
OPOWIADANIE
Kategoria 1. – maksymalnie 1 strona A4 (czcionka Times New Roman, 12, interlinia 1,5 lub rękopis).
Kategoria 2. – maksymalnie 2 strony A4 (czcionka Times New Roman, 12, interlinia 1,5).
W konkursie mogą brać udział utwory będące wynikiem indywidualnej pracy uczestników.

IV KRYTERIA OCENY PRAC KONKURSOWYCH
Prace oceniać będzie komisja konkursowa, biorąc pod uwagę:
poziom literacki utworu,
pomysłowość, samodzielność i oryginalność,
poprawność językową i stylistyczną,
zgodność pracy z tematem.

Prace należy składać u nauczycielki języka polskiego pani Miłosławy Nowickiej do 5 maja 2020 r.

By No Comment 19 kwietnia 2020
Skip to content