Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Młynkowie


PROTOKÓŁ Z SZKOLNEGO 
KONKURSU PLASTYCZNEGO
WYBRANA STACJA DROGI KRZYŻOWEJ

W dniu 18.04.2020 r. został rozstrzygnięty Szkolny Konkurs Plastyczny WYBRANA STACJA DROGI KRZYŻOWEJ”. Do konkursu przystąpiło 24 uczniów z klas IV – VIII Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Młynkowie.

Celem konkursu było
:
– pogłębienie wiedzy na temat Męki, Śmierci i Zmartwychwstania Pana Jezusa,
– przekazywanie wartości chrześcijańskich takich jak np.: wiara, miłość, przebaczenie, prawda, wierność,
– rozbudzanie inwencji twórczej i kreatywności uczniów,
– rozwijanie indywidualnych zdolności plastycznych.

Komisja konkursowa pracowała w zespole:
Przewodniczący: Pani dyrektor Magdalena Rembacz,
Członek: Pani Miłosława Nowicka,
Członek: Pani Sylwia Rychlik.

Jury przy ocenie prac wzięło pod uwagę:
– zgodność treści wykonanej pracy z tematem konkursu,
– pomysłowość i oryginalność w zakresie przedstawienia tematu,
– formę estetyczną pracy.

Kierując się wyżej wymienionymi kryteriami Jury postanowiło przyznać następujące nagrody i wyróżnienia:
I miejsce Oliwia Mielcarek – kl. VIIIa,
II miejsce Miłosz Kulupa – kl. Va,
III miejsce Miłosz Głów kl. IVa oraz Antoni Krzysztof Mazur kl. IVa,
Wyróżnienie – Jakub Gralak kl. VIIa oraz Jagoda Figas kl. VIa.

Wszystkim uczestnikom konkursu serdecznie gratulujemy i dziękujemy za zaangażowanie oraz udział w konkursie.

Wyróżnienie
I miejsce
Wyróżnenie
II miejsce
III miejsce
III miejsce
By No Comment 20 kwietnia 2020
Skip to content