Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Młynkowie

Tygodniowy plan lekcji on-line – klasy IV – VIII od 27.04.2020r.
Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Młynkowie

PONIEDZIAŁEK

WTOREK

ŚRODA

CZWARTEK

PIĄTEK

Klasa IVa

Godz. 9:00

Godzina
z wychowawcą

Język polski

Matematyka

Historia

Wychowanie fizyczne

Godz. 10:00

Przyroda

Matematyka

Język polski

Religia

Godz. 11:00

Język angielski

Plastyka/Muzyka

Informatyka

Matematyka

Zajęcia
z pedagogiem

Klasa Va

Godz. 9:00

Język polski

Geografia

Historia

Biologia

Plastyka/Muzyka

Godz. 10:00

Matematyka

Wychowanie fizyczne

Religia

Godz. 11:00

Godzina
z wychowawcą

Matematyka

Język angielski

Zajęcia
z pedagogiem

Godz. 12:00

Matematyka

Język polski

Informatyka

Klasa Vb

Godz. 9:00

Plastyka/Muzyka

Religia

Biologia

Godzina
z wychowawcą

Matematyka

Godz. 10:00

Matematyka

Geografia

Wychowanie fizyczne

Informatyka

Zajęcia
z pedagogiem

Godz. 11:00

Język polski

Język polski

Matematyka

Język angielski

Historia

Godz. 12:00

Klasa VIa

Godz. 9:00

Biologia

Matematyka

Plastyka/Muzyka

Geografia

Godz. 10:00

Język angielski

Historia

Religia

Matematyka

Matematyka

Godz. 11:00

Godzina
z wychowawcą

Informatyka

Wychowanie fizyczne

Język polski

Godz. 12:00

Język polski

Zajęcia
z pedagogiem

Klasa VIIa

Godz. 10:00

Język polski

Język angielski

Język polski

Godz. 11:00

Godzina
z wychowawcą

Chemia

Biologia

Godz. 12:00

Plastyka/Muzyka

Matematyka

Geografia

Matematyka

Doradztwo zawodowe

Godz. 13:00

Matematyka

Fizyka

Język polski

Język niemiecki

Zajęcia
z pedagogiem

Godz. 14:00

Historia

Informatyka

Wychowanie fizyczne

Klasa VIIIa

Godz. 10:00

Chemia

Język niemiecki

Informatyka

Fizyka

Biologia

Godz. 11:00

Godzina
z wychowawcą

Język angielski

Matematyka

Historia

Doradztwo zawodowe

Godz. 12:00

Matematyka

Wiedza o społeczeństwie

Język polski

Język polski

Chemia

Godz. 13:00

Wychowanie fizyczne

Zajęcia
z pedagogiem

Geografia

Matematyka

Godz. 14:00

By No Comment 26 kwietnia 2020
Skip to content