Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Młynkowie

REGULAMIN KONKURSU NA NAJPIĘKNIEJSZĄ KARTKĘ OKOLICZNOŚCIOWĄ

W JĘZYKU ANGIELSKIM I NIEMIECKIM DLA WSZYSTKICH UCZNIÓW

SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. JANA PAWŁA II W MŁYNKOWIE

 1. Cele konkursu:

 • rozwijanie wyobraźni oraz pobudzanie aktywności twórczej;

 • rozwijanie wrażliwości estetycznej;

 • wzbudzanie zainteresowania językami obcymi;

 • kultywowanie zwyczaju obdarowywania innych kartkami z życzeniami;

 • pogłębianie znajomości języka angielskiego i niemieckiego.

 1. Temat:

Zadaniem uczestników jest wykonanie kartki okolicznościowej np. z okazji urodzin, imienin, świąt itp.

Każda kartka musi zawierać życzenia w języku angielskim lub niemieckim.

 1. Forma:

Kartka okolicznościowa musi posiadać formę pocztówki, składanej kartki, maksymalna wielkość to format A5.

 1. Technika:

Praca może wykonana być techniką dowolną (farby, kredki, techniki mieszana, collage i inne). Jedynym warunkiem jest własnoręczne wykonanie pracy, bez użycia technik komputerowych oraz gotowych elementów.

 1. Komisja oceni prace według następujących kryteriów:

 • zgodność z tematem;

 • pomysłowość, oryginalność formy oraz estetyka wykonania;

 • poprawność oraz oryginalność zamieszczonych życzeń.

 1. Termin:

Pracę należy odesłać do dnia 29.05.2020 r.

 1. Kategorie:

 • Klasy I-III

 • Klasy IV-VI

 • Klasy VII-VIII

Uczniowie klas I-III wypisują kartkę, w języku angielskim lub niemieckim, jednym wyrażeniem np. Sto lat!, Wszystkiego najlepszego!, Gratulacje!

Od uczniów klas IV-VIII wymaga się bardziej obszerniejszego wpisu.

 1. Ocena prac:

Prace zostaną ocenione przez Komisję Konkursową, która zostanie powołana przez organizatora. Decyzje Komisji Konkursowej są ostateczne.

 1. Nagrody:

Uczniowie, którzy wezmą udział konkursie otrzymają punkty dodatnie zgodnie z Wewnątrzszkolnymi Punktowymi Zasadami Oceniania Zachowania.

Spośród otrzymanych prac wyłonione i nagrodzone zostaną trzy najpiękniejsze prace.

 1. Zgłoszenie się do konkursu:

Osoby chętne do udziału w konkursie proszone są o wysłanie zdjęcia pracy konkursowej na adres: ezdaniuk@yahoo.com

Organizatorzy:

Elżbieta Zdaniuk – nauczyciel języka angielskiego

Maciej Kita – nauczyciel języka niemieckiego

By No Comment 6 maja 2020
Skip to content