Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Młynkowie

Szanowni Rodzice, Nauczyciele,
Pracownicy administracji i obsługi,
kochani Uczniowie

Pragnę podzielić się z Państwem informacją, że dnia 5 maja 2020 roku
otrzymałam z rąk Wójta Gminy Połajewo pana Stanisława Pochyluka
dokument przedłużenia powierzenia obowiązków
dyrektora jednostki systemu oświaty
do dnia 31 sierpnia 2021 roku.

Dziękuję za dotychczasową współpracę
oraz liczę na Państwa inicjatywy
w nowym, lepszym roku szkolnym 2020/2021

Z wyrazami szacunku
p.o. Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II
w Młynkowie

Magdalena Rembacz

By No Comment 13 maja 2020
Skip to content