Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Młynkowie

W piątek 26 czerwca 2020 roku w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Młynkowie odbyło się uroczyste wręczenie świadectw i nagród. Zakończenie roku, z racji panującej sytuacji epidemiologicznej, zorganizowane zostało z zachowaniem zaostrzonych norm sanitarnych. Spotkania poszczególnych oddziałów z wychowawcami, dyrektorem szkoły panią Magdaleną Rembacz oraz przewodniczącą Rady Rodziców panią Agnieszką Włodarek odbywały się w odkażanych na bieżąco salach. Uczniowie, w obowiązkowych maseczkach, ustawiali się przy stolikach, z zachowaniem bezpiecznych odległości. W uwagi na bezpieczeństwo dzieci, zrezygnowano z ceremonii wręczania. Świadectwa, a w przypadku wielu uczniów również nagrody i wyróżnienia, czekały przygotowane na stolikach przed każdym z uczniów. Nagrodzono laureatów i wyróżnionych w konkursach organizowanych w czasie kształcenia na odległość, jak również uczniów ze stuprocentową frekwencją i tych, którzy angażowali się w różnego rodzaju działania podczas całego roku szkolnego. Szczególnie uroczysty charakter miało spotkanie uczniów klasy VIII, w którym uczestniczyli niemal wszyscy nauczyciele placówki. W ciepłych słowach zwróciła się do absolwentów pani dyrektor. Nie zabrakło życzeń powodzenia od wychowawcy oddziału, pana Macieja Kity oraz braw dla uczniów za wszystkie osiągnięcia od nauczycieli. Najlepszym absolwentem szkoły został Marcin Kryger i to on złożył podpis w Złotej Księdze Absolwentów. Podziękowanie od uczniów i wspólne fotografie, upamiętniające niezwykłe zakończenie roku w czasach zarazy, dopełniły całości wzruszeń piątkowego dnia.

MN

By No Comment 27 czerwca 2020
Skip to content