Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Młynkowie

Który skrzywdziłeś

Który skrzywdziłeś człowieka prostego
Śmiechem nad krzywdą jego wybuchając,
Gromadę błaznów koło siebie mając
Na pomieszanie dobrego i złego,

Choćby przed tobą wszyscy się skłonili
Cnotę i mądrość tobie przypisując,
Złote medale na twoją cześć kując,
Radzi że jeszcze jeden dzień przeżyli,

Nie bądź bezpieczny. Poeta pamięta
Możesz go zabić – narodzi się nowy.
Spisane będą czyny i rozmowy.

Lepszy dla ciebie byłby świt zimowy
I sznur i gałąź pod ciężarem zgięta.

Cz. Miłosz

W bieżącym roku przypada 64. rocznica Poznańskiego Czerwca 1956 roku. 64 lata temu doszło w Poznaniu do powstania przeciwko władzy komunistycznej, która miała rządzić w imieniu robotników, a rządziła przeciw nim. Ku tym, którzy stanęli jako pierwsi do walki o chleb, wolność i prawdę powinniśmy skierować właśnie w tym czasie nasze myśli i naszą pamieć. Protesty zostały krwawo stłumione przez wojsko i milicję, a samo wydarzenie było przez propagandę PRL bagatelizowane jako „wypadki czerwcowe” lub przemilczane. Obecnie przez część historyków i uczestników Czerwiec’56 bywa określany także jako poznański bunt, rewolta oraz powstanie poznańskie. Strajk wybuchł rankiem 28 czerwca w Zakładach Przemysłu Metalowego H. Cegielski Poznań i przerodził się w spontaniczny protest Wielkopolan przeciw władzy. Gdyby nie bunt robotników przeciwko systemowi, być może po dzień dzisiejszy żylibyśmy w reżimie komunistycznym. Rok 1956 był rokiem przełomowym dla rozkładu sił między władzą a społeczeństwem. Jakże więc możemy zapomnieć? Nie wypada! Nie możemy zapomnieć!

KM

By No Comment 28 czerwca 2020
Skip to content