Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Młynkowie

27 września 1939 roku dzień przed kapitulacją Warszawy, na rozkaz przebywającego w Rumunii Naczelnego Wodza, marszałka Edwarda Śmigłego-Rydza, powstała w polskiej stolicy Służba Zwycięstwu Polski (SZP). Pierwsza tajna, ogólnokrajowa organizacja polityczno-wojskowa. Jej kierownictwo powierzono generałowi Michałowi Tokarzewskiemu-Karaszewiczowi. Jej celem było prowadzenie działań konspiracyjnych, przygotowanie powstania    i wyzwolenia kraju. Gdy władzę na emigracji przejął generał Władysław Sikorski, w miejsce SZP powołał 13 listopada 1939 roku, Związek Walki Zbrojnej (ZWZ), który w lutym 1942 roku przekształcono w Armię Krajową.    Polskie struktury wojskowe, polityczne  i administracyjne nazywano Polskim Państwem Podziemnym (PPP). Utrzymywały one stały kontakt z rządem na uchodźctwie. Działalność ZWZ-AK była prowadzona wielu kierunkach m.in. rozwijano propagandę antyniemiecką, organizowano sabotaż, akcje dywersyjne i działalność wywiadowczą.  Polskie Państwo Podziemne istniało w latach 1939 – 1945.

S.R

 

 

 

 

 

 

 

https://niezalezna.pl/237936-premier-pamieta-o-bohaterach

By No Comment 27 września 2020
Skip to content