Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Młynkowie

Dnia 02 października 2020 roku. obchodziliśmy w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Młynkowie X Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia. Jest to międzynarodowa akcja, w której biorą udział szkoły z całego świata. W tym dniu ludzie uświadamiają sobie jak potrzebna jest znajomość tabliczki mnożenia w życiu codziennym. Z tej okazji nasza szkoła została udekorowana przygotowanymi wcześniej przez uczniów plakatami. Uczniowie mogli w ten sposób odświeżyć sobie znajomość tabliczki mnożenia. Przez cały tydzień podczas lekcji matematyki uczniowie byli sprawdzani z tabliczki mnożenia. Wyłoniono ekspertów. Zgodnie z hasłem „Młodsi sprawdzają, czy starsi tabliczkę mnożenia znają” najmłodsze ekspertki tabliczki mnożenia z naszej szkoły czyli czwartoklasistki zostały  powołane do szkolnej komisji. Uczennice sprawdzały wypełniane przez uczniów kartki z tabliczką mnożenia. Starsi uczniowie czuwali nad przebiegiem konkursu.
Wyniki indywidualne brały udział w rywalizacji klasowej. Klasa, której największy procent uczniów zna tabliczkę mnożenia walczyła o „Dzień bez pytania”. W tej rywalizacji najlepsza okazała się  klasa VII.
Wszyscy uczniowie, którzy zdali egzamin otrzymali gratulacje od p.o. pani dyrektor Magdaleny Rembacz oraz certyfikat potwierdzający uzyskanie tytułu „Eksperta Tabliczki Mnożenia”.

HJ

By No Comment 8 października 2020
Skip to content