Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Młynkowie


Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Młynkowie informuje, że na podstawie Rozporządzenia MEN z dnia 5 listopada 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 
od 9 listopada 2020r. do dnia 29 listopada 2020 r. na obszarze kraju ogranicza się funkcjonowanie publicznych szkół podstawowych. Zatem uczniowie wszystkich klas w naszej szkole do 29 listopada 2020r. będą uczyć się wyłącznie w trybie zdalnym.
                Przypominam, że zajęcia zdalne będą odbywały się według planu lekcji. W kształceniu online wykorzystywana będzie platforma Gogle Classroom. Obecność na zajęciach jest obowiązkowa. Konsultacje z Nauczycielami odbywają się zgodnie z planem dyżurów na I półrocze roku szkolnego 2020/2021. Uczniowie klas VIII mogą korzystać z konsultacji z przedmiotów egzaminacyjnych zgodnie z indywidualnymi ustaleniami z uczącymi nauczycielami.
             Jednocześnie informuję, że sekretariat szkoły będzie czynny od poniedziałku do piątku od godz. 8.00 do godz. 12.00. Ze względu na obowiązujące w szkole Procedury BHP w czasie pandemii, proszę Państwa o kontakt telefoniczny z sekretariatem 67 255 17 22; e-mail: szkola@spmlynkowo.pl; e-dziennik; lub listowny.

 

p.o. Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II
Magdalena Rembacz

 

By No Comment 8 listopada 2020
Skip to content