Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Młynkowie

Każdy z nas rodzi się, mając prawo do bycia szczęśliwym”

Brak tolerancji, ksenofobia, rasizm, przemoc motywowana nienawiścią nie są wyłącznie polską domeną, są to problemy globalne, w związku z tym 12 grudnia 1995 r. Zgromadzenie Ogólne ONZ ustaliło, że 16 listopada będzie obchodzony Międzynarodowy Dzień Tolerancji. Wybór daty nie jest przypadkowy – 16 listopada 1995 roku, tuż przed końcem Międzynarodowego Roku Tolerancji, państwa członkowskie UNESCO przyjęły Deklarację na Temat Zasad Tolerancji, której Artykuł I brzmi:

Tolerancja to szacunek, akceptacja i uznanie bogactwa różnorodności kultur na świecie, naszych form wyrazu i sposobów na bycie człowiekiem. Sprzyja jej wiedza, otwartość, komunikowanie się oraz wolność słowa, sumienia i wiary. Tolerancja jest harmonią w różnorodności. To nie tylko moralny obowiązek, ale także prawny i polityczny warunek. Tolerancja – wartość, która czyni możliwym pokój – przyczynia się do zastąpienia kultury wojny kulturą pokoju”.

W „Deklaracji…” państwa członkowskie zdefiniowały pojęcie tolerancji. Według zapisów tolerancja to:

 • respektowanie cudzych praw i cudzej własności;
 • uznanie i akceptacja różnic indywidualnych;
 • umiejętność słuchania, komunikowania się i rozumienia innych;
 • docenianie rozmaitości kultur;
 • otwarcie na cudze myśli i filozofię;
 • ciekawość i nie odrzucanie nieznanego;
 • uznanie, że nikt nie ma monopolu na prawdę.

Cele Dnia Tolerancji:

 • uwrażliwienie społeczeństwa na wszelkiego rodzaju przejawy nietolerancji i dyskryminacji;

 • przypomnienie, że każdy człowiek zasługuje na szacunek i akceptację, bez względu na pochodzenie, kulturę, religię;

 • kształtowanie postawy tolerancji szczególnie wśród dzieci i młodzieży szkolnej;

 • odszukanie głębszych przyczyn nietolerancji;

 • zmobilizowanie opinii publicznej w temacie tolerancji i informowania o niebezpieczeństwach związanych z objawami nietolerancji;

 • wypracowanie praktycznych wskazówek dla rządów, naukowców i instytucji publicznych, w celu umożliwienia im znalezienia rozwiązań.

Zachęcamy Was, abyście dołączyli do tego święta, do urzeczywistnienia tych słów, do celebrowania naszej różnorodności, uczenia się z naszych różnic, oraz do wykorzystania ich we wzmacnianiu więzi łączących całą ludzkość. Zastanówcie się nad Waszymi postawami wobec ludzi, z którymi współżyjemy.

Pamiętajcie, że tolerancja to absolutne minimum, celem jest jednak akceptacja.

https://www.youtube.com/watch?v=FWZNF4F1r7Y

By No Comment 16 listopada 2020
Skip to content