Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Młynkowie

W nocy z 29 na 30 listopada 1830 roku w Warszawie wybuchło Powstanie Listopadowe. Bohaterski zryw niepodległościowy, którego celem było wyzwolenie Królestwa Polskiego spod panowania Rosji. W tym roku przypada 190 rocznica wybuchu Powstania Listopadowego, okażmy szacunek i pamięć naszym przodkom, wielkim patriotom, którzy dążąc do odzyskania przez Polskę niepodległości, rozpoczęli walkę z rosyjskim zaborcom. Przez 10 miesięcy 140 tysięcy ludzi prowadziło walkę z największą potęgą militarną w Europie. Powstańcy w walce odnosili przejściowe sukcesy. Rozpoczęte w listopadową noc powstanie narodowe było największym wysiłkiem zbrojnym w polskich walkach wyzwoleńczych XIX wieku.

Podczas Powstania Listopadowego po raz pierwszy w historii użyto biło-czerwonej kokardy jako znaku rozpoznawczego polskich oddziałów. Decyzję o wprowadzeniu tego symbolu, mającego jednoczyć wszystkich Polaków w walce z zaborcą podjął sejm obradujący w Warszawie 7 lutego 1831 roku. Kolor kokardy biel i czerwień nawiązywał do herbów Królestwa Polskiego i Wielkiego Księstwa Litewskiego używanych przed rozbiorami.

CZEŚĆ I CHWAŁA BOHATEROM!

SR

By No Comment 30 listopada 2020
Skip to content