Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Młynkowie

Z okazji Światowego Dnia AIDS odbył się szkolny konkurs wiedzy na temat AIDS, który skierowany był do wszystkich uczniów naszej szkoły. Konkurs przebiegał w dwóch kategoriach wiekowych.

Pierwsza kategoria skierowana była do uczniów z klas I – IV. Zadaniem uczniów było przygotowanie plakatu przestrzegającego młodzież przed podejmowaniem ryzykownych i nieodpowiedzialnych zachowań skutkujących zakażeniem HIV oraz promującego postawy tolerancji i pomocy dla osób żyjących z HIV lub chorych na AIDS.

Oto zwycięzcy wyłonieni w tej kategorii wiekowej:
I miejsce zajęła Zuzanna Amelia Kozłowska z klasy IIIa
II miejsce zajęła Marcelina Natasza Obsadna z klasy IIIa
III miejsce zajęła Milena Kamila Kozłowska z klasy IIa

Druga kategoria wiekowa, to uczniowie z klas V – VIII. Uczniowie z tej grupy zmagali się z testem wiedzy o AIDS, który składał się z 20 pytań jednego i wielokrotnego wyboru.

Oto zwycięzcy wyłonieni w tej kategorii wiekowej:
I miejsce zajął Maciej Krawczyk z klasy VIa
II miejsce zajął Franciszek Rajek z klasy VIa
III miejsce zajęła Kinga Piekarska z klasy VIIIa.

Gratulujemy!

By No Comment 4 grudnia 2020
Skip to content