Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Młynkowie


REGULAMIN SZKOLNEGO KONKURSU NA PREZENTACJĘ MULTIMEDIALNĄ

Temat: „Pozytywne i negatywne strony Internetu”

Cele konkursu:

1. Propagowanie działań na rzecz bezpiecznego dostępu dzieci i młodzieży do zasobów internetowych.
2. Włączenie się w obchody Dnia Bezpiecznego Internetu.
3. Kształtowanie umiejętności selekcji potrzebnych informacji.
4. Rozwijanie umiejętności posługiwania się technologią informacyjną.

Organizator konkursu: Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Młynkowie.

Zasady konkursu

1. Konkurs skierowany jest do uczniów klas 4-8 Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Młynkowie.
2. Prace mogą być wykonywane indywidualnie bądź w zespołach 2-osobowych.
3. Prezentacja zgłoszona do konkursu powinna być wykonana w programie PowerPoint (pakiet programu Microsoft Office), w programie Impress (pakiet OpenOffice) lub Prezentacji Google i zapisana w formacie umożliwiającym otwarcie jej bezpośrednio w w/w programach (z rozszerzeniem *.ppt, *.odp jak również jako prezentacja z rozszerzeniem *.pps).
4. W prezentacji powinny być zawarte informacje o wykorzystywanych materiałach źródłowych oraz o autorach pracy (na ostatnich slajdach prezentacji).
5. Kryteria oceniania prac wykonanych indywidualnie i zespołowo są takie same. Praca powinna zawierać minimum 15 slajdów.
6. Nazwa pliku powinna zawierać imię, nazwisko i klasę np. Jan_Nowak_klasa_5d.
7. Prezentację multimedialną należy dostarczyć w formie elektronicznej do nauczyciela informatyki w klasowej zakładce informatyka w zadaniu konkurs.
8. Zagadnienia, które powinna zawierać prezentacja:
a) pozytywne i negatywne strony Internetu (informacje, porady, ciekawostki),
b) linki do stron bezpośrednio zajmujących się tematyką bezpieczeństwa (pomoc, profilaktyka) w Internecie,
c) informacje o autorach strony.
9. Ocenie podlegać będzie:
a) kompozycja prezentacji,
b) zgodność z tematem,
c) oryginalność pomysłu,
d) estetyka wykonania,
e) czytelności/przejrzystości zamieszczonych informacji.
10. Do rozstrzygnięcia konkursu zostanie powołana komisja konkursowa.
11. Organizator przewiduje nagrody rzeczowe i dyplomy dla laureatów konkursu.
12. Uwagi końcowe: Wszelkich informacji o konkursie udziela p. Hieronim Nowakowski.

Terminy konkursu:
1. Zgłoszenie prac w terminie do 8.02.2021 roku.
2. Rozstrzygnięcie konkursu podczas Dnia Bezpiecznego Internetu.

Serdecznie zapraszamy i życzymy powodzenia!

By No Comment 5 lutego 2021
Skip to content