Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Młynkowie

Szkolny Konkurs Historyczny pt. ,,Żołnierze Wyklęci – Bohaterowie Niezłomni”, przeznaczony jest dla uczniów klas V – VIII Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Młynkowie.

Cel Konkursu:

Upamiętnienie Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych obchodzonego corocznie 1 marca. Upowszechnienie wśród uczniów szkoły podstawowej wiedzy o żołnierzach Wojska Polskiego, którzy po zakończeniu II wojny światowej walczyli o niepodległość Polski. Rozkrzewienie wiedzy historycznej istotnej dla tożsamości narodowej, regionalnej. Kształtowanie w uczniach postaw obywatelskich oraz patriotycznych. Przybliżenie młodzieży, wiedzy o działalności drugiej konspiracji w kraju w latach 1944 – 1963. Popularyzowanie wiedzy historycznej o nieznane wcześniej treści dotyczące Żołnierzy Wyklętych.

Kategoria prac:

Uczestnik Szkolnego Konkursu Historycznego, przygotowuje prace o Żołnierzach Wyklętych:

– kartkę z pamiętnika klasa VII – VIII.

– praca plastyczna klasa V – VI.

Kryteria oceniania:

– Praca pisemna będzie oceniana:

Poprawność merytoryczna, przede wszystkim zgodność treści z prawdą historyczną o Żołnierzach Wyklętych. Umiejscowienie postaci w czasie i przestrzeni historycznej. Orginalność tematu oraz autorefleksja. Poprawność językowa i estetyka pracy. Praca pisemna powinna zawierać max. 2 strony formatu A4. Polecane strony internetowe:

  1. a) www.ipn.gov.pl
  2. b) www.nsz.pl
  3. c) www.zaporczycy.pl
  4. d) www.twardzijakstal.pl

– Praca plastyczna organizator, nie stawia ograniczeń w użytych technikach plastycznych. Prace plastyczne powinny być w formacie A4.

– Oceny prac, wyboru nagrodzonych oraz wyróżnionych prac dokona powołana przez organizatora p. Sylwię Rychlik komisja konkursowa.

Pracę należy przesłać na adres email; sylwia.rychlikspmlynkowo@gmail.com w terminie do  25 lutego 2021 r., rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi do 5 marca 2021 r.

By No Comment 13 lutego 2021
Skip to content