Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Młynkowie

PÓŁROCZE II, ROK SZKOLNY 2020 – 2021
od 8.03.2021r.

IVa

Va

VIa

VIb

VIIa

VIIIa

P
O
N
I
E
D
Z
I
A
Ł
E
K

1

religia

4

język polski

3

historia

6

matematyka

8

fizyka

2

wychowanie fizyczne

2

matematyka

4

religia

3

matematyka

6

jezyk polski

8

historia

2

wychowanie fizyczne

3

matematyka

4

matematyka

3

język polski

6

wychowanie fizyczne

język angielski

2

historia

5

4

język polski

4

GZW HN

3

język angielski

6

wychowanie fizyczne

matematyka

2

fizyka

5

5

inf g 1 / św

7/4

język niemiecki

3

biologia

6

muzyka

8

język polski

2

matematyka

5

6

ZDW JP

6

muzyka

3

infg 1/św

7/4

biologia

8

matematyka

2

język polski

5

7

koło artystyczne

ZDW JP/ koło artystyczne

3

terapia KM/ koło artystyczne

6

inf g 1/ koło artystyczne

7

język polski

2

język angielski

5

8

muzyka

2

ZDW
JP/Koło JA

5/3

W
T
O
R
E
K

1

historia

historia

3

język polski

6

plastyka

8

biologia

2

GZW |MP

5

2

religia

wychowanie fizyczne

historia

6

język polski

8

plastyka

2

biologia

5

3

język polski

4

wychowanie fizyczne

geografia

6

GZW

8

matematyka

2

chemia

5

4

matematyka

4

język polski

3

matematyka

6

historia

8

geografia

2

Wychowanie fizyczne

5

5

język angielski

6

biologia

3

wychowanie fizyczne

matematyka

8

inf g 1/

ZDW JP/św

7/2

WOS

5

6

ZDW MAT

6

terapia KM/koło historyczne

1,/3

wychowanie fizyczne

język angielski

8

język polski

2

inf g 2/ZDW MAT

7/5

7

cyfrowa szkoła

7

ZDW MAT

8

wychowanie fizyczne

język polski

5

8

8

wychowanie fizyczne

koło JP//MAT ZKK KM

5

Ś
R
O
D
A

1

język polski

4

informatyka

7

muzyka

6

wychowanie fizyczne

8

religia

2

fizyka

2

przyroda

4

język polski

3

religia

6

wychowanie fizyczne

8

fizyka

2

EDB

3

matematyka

4

geografia

3

matematyka

6

język polski

chemia

2

wychowanie fizyczne

5

4

technika

4

język angielski

3

GZW KM

6

historia

Godzina z wychowawcą

2

Język angielski

5

5

język angielski

8

historia

3

język polski

6

Inf. gr. 2 /rew JD/sw

7/1

biologia

2

matematyka

5

6

Inf. gr. 2 /ZKK JD

7/1

matematyka

3

język angielski

6

ZDW JP

8

historia

2

język polski

5

7

logopedia

3

WDŻ

ZDW JP/koło Małego Patrioty

6/7

ZKK JD

8

ZDW MAT/koło informatyczne

2

wdż

5

C
Z
W
A
R
T
E
K

1

wychowanie fizyczne

plastyka

3

język angielski

6

  1. technika

8

język niemiecki

2

religia

5

2

wychowanie fizyczne

technika

3

religia

6

język polski

8

Język angielski

2

język niemiecki

5

3

muzyka

4

język polski

3

technika

6

religia

8

wychowanie fizyczne

matematyka

5

4

język polski

4

język angielski

3

język niemiecki

6

matematyka

8

wychowanie fizyczne

geografia

5

5

przyroda

6

matematyka

3

wychowanie fizyczne

język niemiecki

8

  1. Język polski

2

Inf. gr. 2/świetlica

7/4

6

koło odkrywców

6

ZDW MAT

3

  1. wychowanie fizyczne

język angielski

8

inf g 2/ św

7/4

język polski

5

7

Koło szachowe

Koło szachowe

  1. Koło szachowe/ koło przyrodnicze

6

rewalidacja JD/ koło szachowe

8/3

Doradztwo zawodowe

2

Język angielski

P
I
Ą
T
E
K

1

język polski

4

wychowanie fizyczne

3

plastyka

6

matematyka

8

język niemiecki

2

historia

5

2

plastyka

4

wychowanie fizyczne

matematyka

6

język polski

8

religia

2

WOS

5

3

wychowanie fizyczne

4

matematyka

język polski

6

religia

8

geografia

2

chemia

5

4

wychowanie fizyczne

4

j. angielski

3

język polski

6

geografia

8

chemia

2

matematyka

5

5

GZW EK

6

religia

3

Inf. gr. 2/ św.

7/4

język angielski

8

matematyka

2

język niemiecki

5

6

wdż

3

język polski

7

ZDW MAT

6

8

język polski

2

religia

5

7

język angielski

3

33

3

3

język angielski

2

język polski

5

Plan lekcji TARNÓWKO – 2020/2021 I półrocze 8.03.2021r.

Godziny lekcyjne

kl. Ia

kl. IIa

kl. IIIa

Świetlice

w

przedr.

P
o
n
i
e
d
z
i
a
ł
e
k

0

EP

1

7.50 – 8.35

EW

religia

EW

2

8.45 –9.30

religia

EW

EW – w-f

3

9.40 – 10.25

EW

EW

religia

4

10.45 – 11.30

EW

EW- plastyka

EW – plastyka

5

11.40 – 12.25

EW- muz

EW- w-f

EW

ED

6

12.35- 13.20

EW –w-f

ZKK- JD

logopedia

JD

7

13.25-14.10

rew. JD

W
t
o
r
e
k

0

ED

1

7.50 – 8.35

Inf. gr. 2/św

EW

język angielski

EP

2

8.45 – 9.30

EW

język angielski

EW

3

9.40–10.25

język angielski

EW

EW

4

10.45 – 11.30

EW – plastyka

EW

EW – w-f

EP

5

11.40 – 12.25

spójrz inaczej

spójrz inaczej

spójrz inaczej

DS

6

12.35- 13.20

Koło artystyczno- taneczne DS

Koło małego odkrywcy ..ED

koło logicznego myślenia

EP

ED

Ś
r
o
d
a

0

DS

1

7.50 – 8.35

EW

religia

EW

2

8.45–9.30

EW

EW

religia

3

9.40–10.25

religia

EW

inf. g 1 / św

DS.

4

10.45 – 11.30

EW

EW – w-f

EW

EP

5

11.40 – 12.25

EW – w-f

informatyka g 1/logopedia

EW.

ED

6

12.35 – 13.20

logopedia

terapia ED

EP

7

C
z
w
a
r
t
e
k

0

JK

1

7.50 – 8.35

EW

EW

EW

2

8.45 – 9.30

EW

EW

EW

3

9.40 – 10.25

EW

EW

EW

4

10.45 – 11.30

EW

EW

EW

.JD

5

11.40 – 12.25

ZKK –JD

informatyka g 2 /

EW w-f

JD

6

12.35- 13.20

ZKK- JD

JD

P
i
ą
t
e
k

0

JK

1

7.50 – 8.35

Język angielski

EW

EW muzyka

2

8.45 – 9.30

Inf. gr. 1/św.

Język angielski

inf g 2/rew. JD/św.

JKED

JK

3

9.40 – 10.25

EW w-f

EW muzyka

Język angielski

4

10.45 – 11.30

EW

EW w-f

EW

DS

5

11.40– 12.25

ZDW-DS.

ZDW-ED

ZDW-EP.

DS

6

 

 

By No Comment 4 marca 2021
Skip to content