Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Młynkowie

W dniach 17 – 19 marca 2021 r. uczniowie najstarszej klasy Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Młynkowie przystąpili do próbnego egzaminu ósmoklasisty przygotowanego przez Centralną Komisję Egzaminacyjną. Egzamin odbył się w reżimie sanitarnym i z zachowaniem zasad bezpieczeństwa. W pierwszym dniu uczniowie zmierzyli się z testem z języka polskiego, w następnym z matematyki, a w ostatnim sprawdzali swoje wiadomości z języka obcego nowożytnego, który wybrali wcześniej. Egzamin próbny pomaga uczniom ostatniej klasy szkoły podstawowej sprawdzić poziom swojego przygotowania do egzaminu, a dobry wynik uzyskany na egzaminie ósmoklasisty w maju to przepustka do wymarzonej szkoły ponadpodstawowej. Jest to zatem ostatnia szansa na powtórki!

KM

By No Comment 20 marca 2021
Skip to content