Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Młynkowie

Zakończyliśmy Ogólnopolski projekt edukacyjny ,,Powstańcy’44 – pamiętamy!”. Projekt skierowany był do nauczycieli polonistów oraz historyków, w naszej szkole czynny udział wzięły pani Miłosława Nowicka oraz pani Sylwia Rychlik. Głównym celem projektu było rozwijanie wiedzy historycznej dotyczącej Powstania Warszawskiego. Budowanie tożsamości narodowej oraz szerzenia wśród społeczności szkolnej patriotyzmu. Poprzez omawiane treści ukazany został wpływu II wojny światowej na losy powstańców, cywilów oraz dzieci. Należało omówić zagadnienia związane z powstaniem warszawskim, zarówno historyczne, jak i literackie. Przebieg powstania, młodociani żołnierze, czy poezja Krzysztofa Kamila Baczyńskiego, to jedne z wielu tematów, które były podejmowane na lekcjach języka polskiego, historii czy Kole Historycznym i Małego Patrioty.

 Serdeczne podziękowanie kierujemy do uczniów, którzy włączyli się w Ogólnopolski projekt edukacyjny, to dzięki nim rośnie nam pokolenie ,,młodych” patriotów, szanujących swoją Ojczyznę.

MN/SR

By No Comment 30 marca 2021
Skip to content