Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Młynkowie


REGULAMIN KONKURSU NA NAJPIĘKNIEJSZĄ KARTKĘ OKOLICZNOŚCIOWĄ
W JĘZYKU ANGIELSKIM I NIEMIECKIM DLA WSZYSTKICH UCZNIÓW
SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. JANA PAWŁA II W MŁYNKOWIE

 1. Cele konkursu:

 1. wyobraźni oraz pobudzanie aktywności twórczej;

 2. rozwijanie wrażliwości estetycznej;

 3. rozwijanie wzbudzanie zainteresowania językami obcymi;

 4. kultywowanie zwyczaju obdarowywania innych kartkami z życzeniami;

 5. pogłębianie znajomości języka angielskiego i niemieckiego.

 1. Temat:

Zadaniem uczestników jest wykonanie kartki okolicznościowej np. z okazji urodzin, imienin, świąt itp. Każda kartka musi zawierać życzenia w języku angielskim lub niemieckim.

 1. Forma:

Kartka okolicznościowa musi posiadać formę pocztówki, składanej kartki, maksymalna wielkość to format A5.

 1. Technika:

Praca może wykonana być techniką dowolną (farby, kredki, technika mieszana, collage i inne). Jedynym warunkiem jest własnoręczne wykonanie pracy, bez użycia technik komputerowych oraz gotowych elementów.

 1. Komisja oceni prace według następujących kryteriów:

 1. zgodność z tematem;

 2. pomysłowość, oryginalność formy oraz estetyka wykonania;

 3. poprawność oraz oryginalność zamieszczonych życzeń.

 1. Termin:

Pracę należy dostarczyć dnia 31.05.2021 r. Pracę należy dostarczyć do p Macieja Kity, ewentualnie do sekretariatu szkoły.

 1. Kategorie:

 1. Klasy I-III

 2. Klasy IV-VI

 3. Klasy VII-VIII

Uczniowie klas I-III wypisują kartkę, w języku angielskim lub niemieckim, jednym wyrażeniem np. Sto lat!, Wszystkiego najlepszego!, Gratulacje!

Od uczniów klas IV-VIII wymaga się bardziej obszerniejszego wpisu.

 1. Ocena prac:

Prace zostaną ocenione przez Komisję Konkursową, która zostanie powołana przez organizatora. Decyzje Komisji Konkursowej są ostateczne.

 1. Nagrody:

Uczniowie, którzy wezmą udział konkursie otrzymają punkty dodatnie zgodnie z Wewnątrzszkolnymi Punktowymi Zasadami Oceniania Zachowania.

Spośród otrzymanych prac wyłonione i nagrodzone zostaną trzy najpiękniejsze prace.

 

Organizatorzy:

Maciej Kita – nauczyciel języka niemieckiego

Elżbieta Zdaniuk – nauczyciel języka angielskiego

Skip to content