Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Młynkowie

W dniu dzisiejszym nasza szkoła otrzymała plansze edukacyjną upamiętniającą 120. Rocznicę Strajku Dzieci Wrzesińskich. Plansze edukacyjne powstały w wyniku wspólnej inicjatywy Wielkopolskiego Kuratora Oświaty, Burmistrza Września – Miasto w Centrum Zainteresowania oraz Instytutu Pamięci Narodowej w Poznaniu.

W 1901 roku Września stała się centrum walki z brutalną germanizacją. Uczniowie rozpoczęli protest  w Katolickiej Szkole Ludowej, był to szczególny przejaw walk o polskość w okresie zaborów. Strajk Dzieci Wrzesińskich trwał w latach 1901 – 1902. To właśnie dzieci, uczniowie szkoły stanęły w obronie nauczania religii w języku polskim, za co otrzymywały okrutne kary od nauczycieli. Dotychczas modlitwa i nauka religii odbywała się w języku niemieckim – nastąpiła germanizacja społeczeństwa. W tym proteście czynny udział wzięli rodzice, sprzeciwiali się biciu uczniów przez pruskie władze szkolne. Pamiętne wydarzenie historyczne sprzed 120 lat we Wrześni, stało się symbolem walki z germanizacją i jednocześnie dały wspaniałe świadectwo niezłomnych starań na rzecz zachowania polskiej tożsamości narodowej. Maria Konopnicka poświęciła strajkującym dzieciom, kilka wierszy a później napisała Rotę ze słynnym zdaniem ,,Nie będzie Niemiec pluł nam w twarz, ni dzieci nam germanił”.

By No Comment 18 maja 2021
Skip to content