Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Młynkowie

W naszej szkole zorganizowaliśmy Dzień Godności, ten dzień jest objęty honorowym patronatem Rzecznika Praw Obywatelskich – dr hab. Adama Bodnara.  Organizatorem Obchodów Dnia Godności w Polsce jest Fundacja Global Dignity Poland. Uczniowie na początku lekcji, tworzyli burze mózgów do słowa GODNOŚĆ. Następnie na tablicy zostały zapisane  podstawowe zasady godności

  1. Każda istota ludzka ma prawo do godnego życia.
  2. Godne życie oznacza możliwość osiągnięcia pełni swojego potencjału, co jest uwarunkowane dostępem do właściwego poziomu opieki medycznej, wykształcenia, godziwego wynagrodzenia i uczucia bezpieczeństwa.
  3. Godność oznacza prawo do wolności w podejmowaniu określonych decyzji życiowych i szacunek dla innych w korzystaniu z tego prawa.
  4. Godność winna być podstawową wartością motywującą wszelkie działanie.
  5. Godność jednostki jest nierozerwalnie związana z godnością innych.

Kulminacyjną częścią lekcji, było przygotowanie haseł które kojarzą nam się z GODNOŚCIĄ. Podsumowaniem owego dnia, było stwierdzenie, iż godność jest nierozłącznym elementem każdej istoty ludzkiej. To właśnie prawa człowieka, określają jak, należy traktować istotę ludzką. Nasze osobiste poczucie godności, jest uwarunkowane sposobem, w jaki traktujemy drugiego człowiek – wpływają na nie rzeczy, które możemy robić, aby poprawić poczucie godności własnej i bliźnich. Ostatnim zadaniem uczniów było, przygotowanie komunikatu JA pozytywnego, każdy uczestnik musiał opisać siebie ale, bez ocenienia i używania przymiotników (zdolny, ładny), a opisuje FAKTY, to co zauważył w sobie i emocje  z tym stanem związane. Następnie, należało napisać do kolegi bądź koleżanki, ,,Lubię kiedy Ty…”

By No Comment 11 czerwca 2021
Skip to content