Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Młynkowie

Serdecznie dziękujemy rodzicom i uczniom naszej szkoły, a także lokalnej społeczności oraz firmom, w szczególności zaś Zakładowi Rzeźniczo – Wędliniarskiemu Edmund Koczorowski z Połajewa za udział i pełne zaangażowanie w akcję zbiórki elektroodpadów „Wszystkie dzieci zbierają elektrośmieci”. Dzięki Państwa ofiarności Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Młynkowie zebrała 5 855 kg zużytego sprzętu elektrycznego oraz elektronicznego i otrzymała bon w wysokości  878 zł do wykorzystania na nagrody rzeczowe z przeznaczeniem na sprzęt sportowy i materiały eksploatacyjno – biurowe, które wzbogacą bazę dydaktyczno – edukacyjną naszej placówki. Dziękujemy!

Skip to content