Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Młynkowie

15 sierpnia obchodzimy Święto Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej – na pamiątkę zwycięskiej Bitwy Warszawskiej, nazwanej  ,, Cudem nad Wisłą”, która miała miejsce w 1920 roku. Bitwa Warszawska została stoczona pomiędzy wojskami polskimi a bolszewickimi. To rocznica potężnej  operacji wojennej, dzięki której Polacy nie tylko obronili odradzające się po 123 latach niewoli państwo Polskie, ale również powstrzymali bolszewików w marszu na Europę. Święto Wojska Polskiego zostało przywrócone w niepodległej Polsce i wprowadzone ustawą Sejmu 30 lipca 1992, obowiązującą  od 13 sierpnia 1992  roku w celu kultywowania pamięci o bohaterach poległych podczas bitwy. To dzień wielkiego zwycięstwa całego narodu oraz oręża, ducha i serca Wojska Polskiego.  Warto pamiętać jakie wydarzenie jest źródłem dzisiejszego święta oraz, że zostało ono zakończone zwycięstwem.

PAMIĘĆ I CZEŚĆ BOHATEROM!

By No Comment 15 sierpnia 2021
Skip to content