Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Młynkowie

,,Non abiate paura.” 

Nie lękajcie się otwórzcie drzwi Chrystusowi. Ta najbardziej znana na świecie wypowiedź świętego Jana Pawła II  pochodzi z homilii wygłoszonej 22 października 1978 roku podczas mszy świętej na placu świętego Piotra w Rzymie. Była to msza inaugurująca pontyfikat Ojca Świętego. Jan Paweł II przypomniał w homilii, że jedyną właściwą odpowiedzią Kościoła na rzeczywistość serc zamkniętych na Ewangelię jest nawrócenie i prawda. Słowa papieża Polaka, były uniwersalne gdyż odniósł się On do Polski ,,zlęknionej komunizmem”, jak i do całego świata. Hasło to niosło nadzieję i było motywem przewodnim całego pontyfikatu. Współczesne lęki są nieco inne niż, w 1978 roku jednak apel o zaufanie Chrystusowi jest ponadczasowy.

W tym roku Dzień Papieski przypada 10 października.  Z tej racji uczniowie Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Młynkowie, razem ze swoją Panią Dyrektor Magdaleną Rembacz, nauczycielami Barbarą Kryger oraz Sylwią Rychlik, przygotowali dla społeczności szkolnej i lokalnej inscenizację słowno-muzyczną przypominającą osobę świętego Jana Pawła II.

Po mszy świętej  na wychodzących z kościoła wiernych tradycyjnie czekała słodka niespodzianka. Okolicznościowe smakołyki w barwach papieskich, opatrzone wymownym cytatem, były miłą pamiątką kolejnego spotkania ze słowem świętego Jana Pawła II.  Zainaugurowany w 2001 roku Dzień Papieski jest wyrazem wdzięczności i łączności duchowej myślą i nauczaniem Ojca Świętego Jana Pawła II. To dziś szczególnie warto zadać sobie pytanie ile z papieskiego nauczania pozostało w naszych sercach.

Dziękujemy  serdecznie księdzu proboszczowi Mariuszowi Ziemkowi za umożliwienie występu uczniów dla społeczności lokalnej i objęcie modlitwą wszystkich zaangażowanych w przygotowanie XXI Dnia Papieskiego.

BK/SR

By No Comment 10 października 2021
Skip to content