Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Młynkowie

,, Godność zaczyna się w każdym z nas. Zaś kolejnym krokiem jest zobaczenie godności w każdym człowieku, a ostatecznie uszanowanie Jej.”

20 października 2021 roku, odbyła się 15 edycja Światowego Dnia Godności, pod Honorowym Patronatem Rzecznika Praw Obywatelskich  Marcina Wiącka. Nasza szkoła po raz drugi włączyła się aktywnie w obchody tego dnia. Uczniowie klasy VIII a, dowiedzieli się, że dziecko czy dorosły codziennie podejmuje decyzje, które kształtują rzeczywistość wokół nas – na placu zabaw i w pracy, w naszych małych społecznościach i na całym świecie. Mamy możliwość zadbania o własną godność i godność innych poprzez nasze działania i sposób, w jaki używamy dostępnych środków potrzebnych do życia. Pozwalając, by godność była wartością warunkującą nasze działania, możemy w realny sposób przyczynić się do zmiany świata na lepsze. Pojęcie „godności” bierze swój początek z założenia, że każda istota ludzka ma tę samą, wrodzoną wartość. Ta wartość należy do nas przez sam fakt, że jesteśmy ludźmi. Nasze poczucie godności rośnie, kiedy czujemy, że nasze prawa i wolność są szanowane oraz gdy żyjemy w warunkach, które pozwalają nam na dokonywanie wyborów i podejmowanie działań, które determinują nasze poczucie wartości w prawości i człowieczeństwie.

Godność każdego z nas opiera się na trzech filarach:

  • Godność jest nierozłącznie przypisana każdej istocie ludzkiej.
  • Prawa człowieka określają, jak należy traktować istotę ludzką.
  • Nasze poczucie godności jest uwarunkowane sposobem, w jaki traktujemy innych – wpływają na nie rzeczy, które możemy robić, aby poprawić poczucie godności własnej i bliźnich.

Światowy Dzień Godności skupia się przede wszystkim na punkcie trzecim: pojęciem godności rozumianym przez uczniów, na sposobie w jaki traktujemy siebie samych i w jaki traktują nas inni.

Uczniowie klasy VIII a, przygotowali gazetkę która mieści się na dolnym holu, widnieją na niej podstawowe zasady godności;

  1. Każda istota ludzka ma prawo do godnego życia.
  2. Godne życie oznacza możliwość osiągnięcia pełni swojego potencjału, co jest uwarunkowane dostępem do właściwego poziomu opieki medycznej, wykształcenia, godziwego wynagrodzenia i uczucia bezpieczeństwa.
  3. Godność oznacza prawo do wolności w podejmowaniu określonych decyzji życiowych i szacunek dla innych w korzystaniu z tego prawa.
  4. Godność winna być podstawową wartością motywującą wszelkie działanie.
  5. Godność jednostki jest nierozerwalnie związana z godnością innych.
By No Comment 23 października 2021
Skip to content