Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Młynkowie

Zapraszamy do  udziału w III OGÓLNOPOLSKIM KONKURSIE DLA DZIECI NA RYMOWANKĘ O BEZPIECZEŃSTWIE W GOSPODARSTWIE ROLNYM.

Zadanie konkursowe polega na ułożeniu rymowanki (min. 4 wersy), popularyzującej sposoby ograniczenia ryzyka upadków osób w gospodarstwach rolnych. Autorem rymowanki powinien być uczestnik konkursu. W rymowance muszą się znaleźć przynajmniej 4 słowa spośród niżej wymienionych, użyte w dowolnej liczbie i formie.
Wymagane słowa:
upadek,
przyczyna,
prewencja,
zdrowie,
buty,
ślisko,
bezpieczeństwo,
wchodzić.

Do konkursu uczestnik może przekazać tylko jedną pracę konkursową.
Kompletne zgłoszenie (rymowankę oraz wypełniony formularz zgłoszeniowy) należy przesłać w terminie do dnia 15.03.2022 r. pocztą tradycyjną (liczy się data stempla pocztowego) lub elektroniczną na adres Oddziału Regionalnego KRUS, w którym podlega ubezpieczeniu rodzic/opiekun prawny dziecka.

Więcej informacji w linku:

https://www.krus.gov.pl/fileadmin/moje_dokumenty/obrazki/Dokumenty/Wydarzenia_2022/konkurs_na_rymowanke_2022/regulamin-konkursu-krus-na-rymowanke-2022.pdf

By No Comment 2 lutego 2022
Skip to content