Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Młynkowie

Dnia 11 marca 2022 r. uczniowie klas I-III naszej szkoły uczestniczyli w spotkaniu „BEZPIECZNIE NA WSI” z pracownikami Państwowej Inspekcji Pracy, Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego oraz z funkcjonariuszami policji z KPP w Czarnkowie. Zaproszeni goście, mówili na temat bezpieczeństwa podczas pracy w gospodarstwie rolnym, ze szczególnym uwzględnieniem zapobiegania wypadkom z udziałem zwierząt gospodarskich i maszyn rolniczych zwłaszcza w okresie wiosenno-letnim.

Dzieci nie powinny zbliżać się bez nadzoru osób dorosłych do takich miejsc  jak:

  • miejsca pracy i przechowywania maszyn rolniczych, warsztaty i schowki, w których trzymane są ostre narzędzia;
  • otwarte wykopy, kanały, szamba, nieprzykryte studzienki, niebezpieczne otwory w ziemi;
  • dachy, rusztowania, silosy, stare, uszkodzone lub źle zabezpieczone schody, wejścia na poddasza oraz wszystkie podwyższenia, na które można się wspiąć;
  • wybiegi oraz inne miejsca, w których są zwierzęta gospodarskie;
  • magazyny, pomieszczenia i szafy, w których przechowywane są substancje chemiczne i środki ochrony roślin.

Głównym założeniem spotkania było przede wszystkim promowanie pozytywnych zachowań związanych z pracą na terenach wiejskich oraz szerzenie wiedzy o bezpieczeństwie oraz higienie pracy rolniczej.

Pogadankę uatrakcyjniły maszyny rolnicze, podstawione na teren boiska wiejskiego w Tarnówku przez okolicznych rolników, które w bardzo obrazowy sposób ukazały ogrom niebezpieczeństw czyhających na dzieci, które nie przestrzegają zasad. Dzieci jak zwykle miały dużo pytań, na które rolnicy chętnie odpowiadali. Na koniec wszyscy otrzymali drobne upominki w postaci odblasków, kolorowanek i książeczek edukacyjnych, które wręczył im Pyrek.

Spotkanie to było bardzo interesujące i pouczające dla dzieci, przede wszystkim ze względu na tematykę, która jest niezwykle istotna dla nas wszystkich– bezpieczeństwo dzieci na wsi. Serdecznie dziękujemy organizatorom spotkania: Pani sołtys, okolicznym rolnikom, funkcjonariuszom Policji, Państwowej Inspekcji Pracy oraz KRUS .

                                                                                                             J.D.

 

 

By No Comment 11 marca 2022
Skip to content