Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Młynkowie

„Tamte  dni –  to bezcenne kartki pamiętnika

Pisane nie tylko myślą, ale także i sercem.

Kartki stare, ale żywe – bo nie można o nich zapomnieć.

Bo to one kolorem swoich wspomnień

Zabarwiły teraźniejszość, odsłoniły słońce chmur,

Zabrały niebezpieczeństwo,

A zostawiły tylko blask tamtych dni”.

 

W piątek, 29 kwietnia 2022r. w naszej szkole obchodziliśmy 231 rocznicę uchwalenia Konstytucji 3-Maja. Apel z okazji Rocznicy Uchwalenia Konstytucji 3 Maja jest wpisany w coroczny kalendarz uroczystości naszej Szkoły, dlatego też jest wspaniałą możliwością, by uzmysłowić wszystkim, jak ważną rolę i znaczenie mają słowa: Ojczyzna i Patriotyzm. Konstytucja 3-Maja – to ustawa zasadnicza zatwierdzona przez Sejm Wielki w roku 1791, była efektem pracy i zabiegów stronnictwa patriotycznego, które dążyło do zreformowania ustroju ówczesnej Rzeczypospolitej. Konstytucja 3 -ego Maja była pierwszą w Europie, a drugą na świecie (po konstytucji Stanów Zjednoczonych) ustawą zasadniczą.

Wprowadzała ona zmiany zgodne z ideami oświecenia. Rocznicę uchwalenia konstytucji obchodzili polscy patrioci uroczyście już podczas rozbiorów, pomimo represji i sprzeciwu zaborców. Wielkim świętem państwowym, rocznica uchwalenia konstytucji była w okresie międzywojennym. Po II wojnie światowej, w nowej rzeczywistości politycznej i ustrojowej zaprzestano obchodzenia tego święta. Dopiero 6 kwietnia 1990 roku sejm Rzeczypospolitej Polskiej zdecydował o przywróceniu w dniu rocznicy uchwalenia konstytucji – święta narodowego.

Po uroczystym wprowadzeniu pocztu flagowego, cała społeczność Szkoły Podstawowej  im. Jana Pawła II w Młynkowie odśpiewała hymn państwowy. Pani mgr Barbara Kryger  oraz uczniowie z klas IV-VII zaprezentowali najważniejsze wydarzenia związane z obradami Sejmu Wielkiego i Konstytucją 3-Maja. Były również przepiękne piosenki oraz taniec. Ten montaż słowno-muzyczny był  dla całej społeczności szkolnej krótką lekcją historii  i skłonił wszystkich do refleksji oraz zadumy.

ED

 

By No Comment 29 kwietnia 2022
Skip to content