Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Młynkowie

27 września 2022r. w naszej placówce odbyła się próbna ewakuacja. Jej celem było sprawdzenie stopnia przygotowania do działań w sytuacji zagrożenia np. pożarem. Ewakuacja doraźna polegała na natychmiastowym przemieszczeniu osób z rejonów, których nastąpiło nieprzewidziane, bezpośrednie zagrożenie dla życia i zdrowia w konsekwencji pożaru lub innych zdarzeń. Wszelkie czynności związane z próbnym alarmem przebiegły zgodnie z procedurami i zasadami. Praktyczne sprawdzenie organizacji i warunków ewakuacji poprzedzono w formie ćwiczenia z uwzględnieniem ustaleń zawartych w Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego dla budynku Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Młynkowie. Nadzór nad ćwiczeniem oraz ocenę poprawności działania osób funkcyjnych a także sprawdzenie warunków ewakuacji sprawowały jednostki OSP w Młynkowo oraz Państwowa Straż Pożarna w Czarnkowie. W ramach praktycznego sprawdzenia organizacji i warunków ewakuacji uruchomiono procedurę alarmowania wewnętrznego o zagrożeniu i sprawdzono poprawność postępowania osób odpowiedzialnych za przebieg ewakuacji w budynku oraz zachowanie uczniów w trakcie ewakuacji. Alarmowanie w sposób przyjęty w instrukcji przeprowadzono poprzez uruchomienie sygnału umownego (5 dzwonki ). Ćwiczeniem objęte były wszystkie grupy dzieci i inne osoby przebywające w tym czasie w szkole. Uczestnicy akcji doświadczyli najistotniejszych wzorców, gdzie priorytetem był brak paniki, szybkość i zwinność w opuszczeniu terenu zagrożenia oraz wspólnie pomaganie sobie. Na uwagę zasługuje fakt, iż uczniowie, nauczyciele, a także wszyscy pracownicy obsługi, zachowują środki bezpieczeństwa, doskonale znają drogi ewakuacyjne, a także bardzo szybko i sprawnie stawiają się na miejscu zbiórki.
Po zakończonych działaniach uczniowie, dzięki uprzejmości strażaków, mogli z bliska przyjrzeć się w pełni wyposażonemu i gotowemu do akcji wozowi bojowemu oraz podpytać o charakterystykę pracy w tym zawodzie. Szczególnie młodsi uczniowie z klas IVa i Va chętnie przymierzali strażackie uniformy i zaglądali w każdy zakamarek pięknego wozu. Strażacy mieli też apel do naszych uczniów – prosili, abyśmy się zainteresowali działalnością OSP tak, aby w przyszłości wstąpić w ich szeregi. Była to niezwykle pouczająca i ważna lekcja zachowania się w sytuacjach trudnych, gdyż od naszej wiedzy i umiejętności może zależeć ludzkie życie.

By No Comment 28 września 2022
Skip to content