Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Młynkowie

 

„Bo kto przysięgę naruszy,
Ach, biada jemu, za życia biada!
I biada jego złej duszy!”

Jakże aktualne i dziś wydają się słowa naszego wieszcza – Adama Mickiewicza, który przed dwustu laty tak pisał w jednej ze swoich ballad. Czyż nie są one przestrogą dla każdego, kto nie dotrzyma danego słowa? Czyż i dziś nie budzą trwogi każdego, kto przekroczy pewne ustalone zasady i normy? O tym próbowali przekonać społeczność szkolną uczniowie klas VIII, którzy  zaprezentowali przedstawienie „ Świtezianka” na motywach jednej z bardziej znanych ballad A. Mickiewicza. Tym wydarzeniem wpisano się w tegoroczną ogólnopolską akcję Narodowego Czytania, które w całej Polsce miało miejsce na początku września. Dla uczniów klasy ósmej była to powtórka przed czekającym ich w tym roku egzaminem, a dla młodszych kolegów zachęta do dokładnego przeczytania utworu. W wersji nieco współczesnej przypomniano i przybliżono  od­wiecz­ną tematykę winy i kary. Prze­strze­ga­nie dawnego  lu­do­we­go sys­te­mu war­to­ści i ko­niecz­no­ści po­no­sze­nia skut­ków swo­ich czy­nów jest chyba ponadczasowe i aktualne w każdym czasie.

W.M.

 

By No Comment 29 września 2022
Skip to content