Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Młynkowie

SZKOLNY KONKURS PLASTYCZNY

               „Jestem dzieckiem – znam swoje prawa i obowiązki”

1. Organizatorem szkolnego konkursu plastycznego jest Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła w II w Młynkowie.

2.Cele konkursu:

Rozwijanie spostrzegawczości, wyobraźni, kreatywności u dzieci w wieku szkolnym;

Rozwijanie wrażliwości estetycznej i umiejętności plastycznych dzieci;

Zwiększenie wiedzy i świadomości dzieci o przynależnych im prawach;

Uświadamianie uczniom o konieczności respektowania praw innych;

Popularyzowanie i utrwalanie wiedzy z zakresu praw dziecka;

Promowanie zainteresowań i talentów dzieci.

3. Tematyka:

Konkurs polega na przygotowaniu przez dziecko plakatu o tematyce „Jestem dzieckiem – znam swoje prawa i obowiązki” w oparciu o Konwencję o Prawach Dziecka.

4. Wymagania techniczne:

Samodzielna;

Technika dowolna;

Format pracyA3 lub A4 plaska;

Każde dziecko może przygotować jedną pracę;

5. Kryteria oceny:

Samodzielność wykonania pracy;

Zgodność z tematem;

Oryginalność ujęcia tematu i pomysłowość;

Estetyka i staranność pracy;

Ogólny wyraz artystyczny.

6. Regulamin konkursu:

Konkurs przeznaczony jest dla dzieci w kategorii klas IV-VI i VII-VIII.

Do każdej pracy powinna być dołączona metryczka: imię i nazwisko dziecka, klasa.

Prace należy dostarczyć osobiście do dnia 10.11.2022r. do Pani Elżbiety Dybek lub Pani Sylwii Rychlik.

 

 

 

 

By No Comment 21 października 2022
Skip to content