Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Młynkowie

Zaczarowany długopis w „Tajemniczym ogrodzie”

 Praca z lekturą nie musi być nudna! Przekonali się o tym uczniowie klasy 5a, którzy na lekcji dodatkowych z języka polskiego wykorzystali długopisy 3d do stworzenia elementy z powieści pt. „Tajemniczy ogród”. Uczniowie puścili wodzę wyobraźni.
Tworzenie długopisami 3D doskonali sprawności manualne, pobudza wyobraźnię i kreatywność, rozwija pojęcie przestrzeni, wyrabia cierpliwość, uważność i staranność, a także integruje grupę podczas wspólnego tworzenia.

E.D.

Laboratorium Przyszłości na lekcjach dodatkowych z języka polskiego

Uczniowie klasy 4 a za pomocą klocków LEGO i długopisów 3D przedstawili przeczytane treści powieści Jana Brzechwy „Akademia Pana Kleksa”.
W ten sposób dokonywali wizualizacji tekstu, wykazując się jego znajomością i zrozumieniem. Uczniowie jak w prawdziwej Akademii za pomocą długopisu 3D przędli litery i budowali wynalazki godne samego Ambrożego Kleksa.

W zakresie umiejętności zawartych w podstawie programowej, pracując metodą LEGO LOGOS kształcimy:

1) kreatywne i abstrakcyjne myślenie – obejmujące: wnioskowanie, abstrahowanie, rozumowanie, wyobrażanie sobie, sądzenie, rozwiązywanie problemów, twórczość;

2) czytanie ze zrozumieniem– umiejętność łącząca zarówno rozumienie sensów, jak i znaczeń symbolicznych wypowiedzi;

3) umiejętność komunikowania się;

4) kreatywne rozwiązywanie problemów z różnych dziedzin ze świadomym wykorzystaniem metod i narzędzi wywodzących się z informatyki, w tym programowanie;

5) umiejętność samodzielnego docierania do informacji, dokonywania ich selekcji, syntezy oraz wartościowania, rzetelnego korzystania ze źródeł;

6) umiejętność współpracy w grupie i podejmowania działań indywidualnych.
Jak widać zatem dzięki zastosowaniu tej metody nie tylko budujemy pozytywną atmosferę podczas lekcji, ale przede wszystkim kształcimy wiele umiejętności zgodnych z podstawą programową. Jestem pewna, że wiele razy jeszcze będę pracować na swoich lekcjach w ten sposób.

E.D.

ZAJĘCIA Z DŁUGOPISEM 3D
Nasza szkoła realizuje projekt Laboratoria Przyszłości. Misją Laboratoriów Przyszłości jest stworzenie nowoczesnej szkoły, w której uczniowie będą mieli możliwość budowania kompetencji przyszłości z tzw. kierunków STEAM (nauka, technologia, inżynieria, sztuka oraz matematyka). Dzięki otrzymanemu wsparciu nasza szkoła została wyposażona w innowacyjny sprzęt. Technologia druku 3D daje uczniom i nauczycielom zupełnie nowe możliwości prowadzenia i uczestniczenia w zajęciach lekcyjnych. Dzięki modelom 3D uczniowie klasy 8 a mieli możliwość lepiej zrozumieć i zapamiętać wiedzę, która jest im przekazywana. Trójwymiarowe modele graniastosłupów dały Naszym uczniom możliwość tworzenie niezwykłych przestrzennych konstrukcji. Rysowanie Długopisem 3D to rozwijanie kreatywności i nauka planowania przestrzennego. Korzystając z długopisów 3D ćwiczymy także zdolności manualne. Długopis 3D jest rozwiązaniem, które ułatwia prowadzenie kreatywnych, innowacyjnych lekcji.

ŚWIAT W POWIĘKSZENIU

Cudowne narzędzie do poznania świata w skali… mikro, czyli mikroskop. Uczniowie naszej szkoły korzystają już ze sprzętów zakupionych w ramach rządowego programu „Laboratoria Przyszłości”. W czasie zajęć koła przyrodniczego wykorzystano mikroskopy oraz zestawy preparatów zakupione w ramach wspomnianego programu. Podczas zajęć uczniowie mogli dzięki nowym mikroskopom oglądać poszczególne rodzaje tkanek roślinnych.
Doposażenie szkoły w nowy sprzęt i pomoce dydaktyczne pozwala na uatrakcyjnienie dotychczasowego procesu zdobywania wiedzy oraz  praktycznych umiejętności przez uczniów.

By NO Comment 25 października 2022
Skip to content