Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Młynkowie

Dzisiaj, 09.11.br. odbyły się warsztaty antytytoniowe prowadzone przez przedstawicieli PSSE w Czarnkowie,

w ramach Projektu ,,Młodzieżowi Liderzy Zdrowia – kontra tytoń”.

Projekt został opracowany przez pracowników Oddziału Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia Wojewódzkiej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Poznaniu, jest realizowany przez pracowników ds. oświaty zdrowotnej powiatowych stacji sanitarno – epidemiologicznych województwa wielkopolskiego wśród uczniów 7 i 8 klas szkół podstawowych.

Corocznie w każdym powiecie województwa przeprowadzane jest minimum jedno szkolenie wraz z warsztatami dla grupy około 20 uczniów (łącznie około 700 – 800 uczniów w województwie). Zajęcia mają na celu przygotowanie młodych ludzi do roli lidera, który w swoim środowisku będzie promował modę na niepalenie. Podczas szkoleń młodzież dowiaduje się dlaczego palenie tytoniu tradycyjnego i inhalowanie e – papierosów szkodzi, z jakich powodów ludzie sięgają po papierosy, a także uczy się jak odmawiać, kiedy osoby palące proponują zapalenie papierosów. Wiedza uczestników projektu zostaje oceniona zarówno przed, jak i po szkoleniu. Pozwala to na dokonanie analizy poziomu wiedzy uczestników po przeprowadzonych zajęciach.

Źródło: gov.pl

ZT

 

By No Comment 9 listopada 2022
Skip to content