Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Młynkowie

Klasa VIII a oraz VIII b, w dniu 16 grudnia 2022 roku, udała się na umówione spotkanie z wójtem gminy Połajewo panem Stanisławem Pochylukiem. Po dotarciu na miejsce sekretarz gminy pani Kamila Stochaj, zaprosiła uczniów wraz z opiekunami do sali sesyjnej gminy Połajewo. Tam pan wójt opowiedział, o tym iż,  gmina jest podstawowym szczeblem samorządu terytorialnego w Polsce. Z założenia realizuje ona wszystkie zadania publiczne o znaczeniu lokalnym. Do zadań gminy należą sprawy związane między innymi z; edukacją, kulturą,  podatkami, drogami gminnymi oraz ochroną zdrowia. Urząd gminy to miejsce, gdzie wójt wraz z urzędnikami, realizują zadania określone w poszczególnych ustawach. Wójt oraz urzędnicy są władzą wykonawczą, zgodnie z trójpodziałem władzy w Polsce. Uczniowie zadali szereg pytań do władz gminy m.in. jaka była najdroższa inwestycja w gminie Połajewo, jakie aktualnie działania są podejmowane względem budowy sali sportowej w Młynkowie. Na koniec naszej wizyty zostaliśmy poczęstowani słodkim upominkiem, za którego bardzo dziękujemy   

By No Comment 16 grudnia 2022
Skip to content