Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Młynkowie

W dniu 09.03.2023 r. pani policjant z Komendy Powiatowej Policji w Czarnkowie, która na co dzień zajmująca się profilaktyką spotkała się z uczniami z klas VI – VIII naszej szkoły. Spotkanie składało się z dwóch części. Pierwsze spotkanie dotyczyło tematów: cyberprzemocy, przemocy rówieśniczej oraz karalności nieletnich (klasy VI – VIII), a drugie dotyczyło promocji zawodu policjanta(klasy VIII).

Podczas pierwszego spotkania uczniowie mogli dowiedzieć się jakie są formy stosowanej przez ówczesną młodzież cyberprzemocy przy pomocy różnego rodzaju stron internetowych, portali, aplikacji i komunikatorów internetowych. W trakcie spotkania policjantka wyjaśniła uczniom wiele pojęć związanych ze zjawiskiem przemocy w sieci, jak również uświadomiła czego nie mogą i nie powinni robić korzystając z Internetu. 

Kolejnym tematem poruszanym podczas tego spotkania były konsekwencje tych czynów, następstwa prawne przemocy i agresji rówieśniczej, a także zasady postępowania, gdy stajemy się ich świadkami. Policjantka przypomniała wszystkim o bezwzględnym stosowaniu się do zasad i norm regulujących funkcjonowanie jednostki w społeczeństwie. Ostrzegała także, iż nieprzestrzeganie prawa może doprowadzić do poważnych konsekwencji, np. nadzoru kuratora bądź skierowania sprawy do sądu rodzinnego. Uczniowie z zaciekawieniem wysłuchali słów policjantki. Na koniec spotkania przyszedł czas na pytania, których nie było końca. Funkcjonariuszka udzielała wyczerpujących odpowiedzi. Drugie spotkanie skierowane było do uczniów z klas VIII, którzy stoją przed wyborem zawodu i szkoły ponadpodstawowej. Tematyka tego spotkania dotyczyła charakterystyki zawodu policjanta. Uczniowie dowiedzieli się jak krok po kroku stać się policjantem, jakie stawiane są wymagania, jakie są profity z wykonywanego zawodu, ale przede wszystkim odpowiedzialność pełnionej funkcji.

Mamy nadzieje, że zorganizowane spotkanie profilaktyczne z fachowcem przyczyni się w dużym stopniu do wzrostu świadomości na temat zachowań ryzykownych i niebezpiecznych młodzieży szkolnej. 

Zdobyta cenna wiedza dotycząca charakterystyki zawodu policjanta, może przyczynić się do podjęcia właściwych decyzji zawodowych w przyszłości przez absolwentów naszej szkoły.

Serdecznie dziękujemy pani policjant z Komendy Powiatowej Policji w Czarnkowie za wizytę w naszej szkole i przekazanie cennych informacji uczniom naszej szkoły.

By No Comment 14 marca 2023
Skip to content