Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Młynkowie

Uczniowie klasy 4a przez kilka tygodni realizowali założenia PROGRAMU EDUKACJI ZDROWOTNEJ pt. „BIEG PO ZDROWIE”. Jest to program antytytoniowej edukacji zdrowotnej opracowany w Głównym Inspektoracie Sanitarnym we współpracy z ekspertami.
Celem tego programu jest:
– zwiększanie wiedzy i umiejętności uczniów na temat zdrowia w kontekście szkodliwości palenia papierosów i e-papierosów,
– pokazanie atrakcyjności życia w środowisku wolnym od dymu tytoniowego,
– opóźnienie lub zapobiegnięcie inicjacji tytoniowej wśród dzieci i młodzieży.
Program został zrealizowany w postaci  lekcji tematycznych, a działania podjęto w ramach godziny wychowawczej. Zajęcia przeprowadzono przy użyciu zróżnicowanych metod aktywizujących,  które dostosowano do wieku uczniów. W ramach programu uczniowie dowiedzieli się między innymi, jaki jest skład dymu papierosowego. Informacja ta wywołała ogromne zdziwienie dzieci, a niektóre nazwy substancji i ich zastosowanie wręcz je przeraziły. Podczas zajęć uczniowie liczyli również koszty finansowe, jakie generuje palenie papierosów, ponieważ obliczyli kwotę tygodniowych i miesięcznych wydatków na zakup papierosów. Niektórzy uczniowie nie mogli tego zrozumieć i zastanawiali się, co innego można kupić za tak olbrzymią kwotę pieniędzy?
Realizując założenia programu, uczniowie przyswajali wiedzę na temat zapobiegania paleniu papierosów zarówno obecnie, jak i w przyszłości, Poznali, co to jest asertywność oraz dowiedzieli się, jak trudno oprzeć się namowom innych i samodzielnie podejmować odpowiedzialne decyzje. Ciekawym wyzwaniem okazało się opracowanie komiksów, które stanowiły  antyreklamę dla palenia papierosów.
Dzięki programowi antytytoniowej edukacji zdrowotnej uczniowie uczyli się asertywności nie tylko w zakresie uzależnień. Forma prowadzonych zajęć sprzyjała nabyciu umiejętności, które warto stosować w wielu różnych sytuacjach życia codziennego. Na zakończenie realizacji programu przeprowadzono wśród uczniów ankietę ewaluacyjną.
Istotnym elementem realizacji zadań tego projektu było zaangażowanie do współpracy nie tylko wychowawcy, ale także psychologa szkolnego.

E.D.

Skip to content