Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Młynkowie

Dzień patrona świętego Jana Pawła II jest okazją do przypomnienia sobie o wartościach, które propagował: miłości, solidarności, pokoju i szacunku dla każdego człowieka. Jest to czas refleksji nad jego duchowym dziedzictwem i inspiracja do naśladowania jego postawy w codziennym życiu. Wielu ludzi, zwłaszcza w Polsce, ale także na całym świecie, uważa Jana Pawła II za wzór do naśladowania, co sprawia, że obchody dnia jego patrona są pełne głębokiego znaczenia i emocji. W dniu 17 maja 2024r. w  Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Młynkowie, odbył się Dzień Patrona. W klasach I-III były gry i zabawy z Lolkiem a w klasach IV-VIII uroczysty apel na cześć świętego Jana Pawła II. Na początku apelu uczniowie naszej szkoły złożyli kwiaty i zapalili znicz przy kamieniu, aby upamiętnić postać Jana Pawła II. Następnie uczniowie przedstawili w montażu słowno-muzycznym istotne wydarzenia z życia Karola Wojtyły.  Wielu wzruszeń dostarczyły pieśni wykonywane przez uczennice Nadię Mendyk, siostry Karolinę oraz Magdalenę Kapral i Anastazję Kaźmierczak. Uczniowie mieli możliwość wysłuchać krótkiego przesłania świętego Jana Pawła II pt: „Nie bój się, wypłyń na głębie”. Podniosłe recytacje wierszy przeplatały pieśni związane z Janem Pawłem II, w tym Jego ulubiona „Barka”, którą odśpiewała cała społeczność szkolna. Następnie dwóch wybranych przedstawicieli  klas IV-VIII rozwiązywało Quiz o Patronie Szkoły za pomocą aplikacji Quizlet. Po zakończonym quizie został rozstrzygnięty między klasowy konkurs na gazetkę szkolną o patronie naszej szkoły I miejsce zajęła klasa Va, II miejsce klasa VI a, natomiast III miejsce klasa IV a. Wisienką na torcie był mecz o Puchar Dyrektora w piłce nożnej. Zacięta rywalizacja między klasą VIa a VIIIa zakończyła się zwycięstwem  klasy VIIIa. Gratulujemy jednej i drugiej drużynie. Piękna uroczystość przypomniała wszystkim sylwetkę Jana Pawła II. Słowa papieża: “Nie lękajcie się, wypłyń na głębie” pomogą nam w przeżywaniu codziennych trudności, życzymy każdemu, aby te słowa pozostały na dłużej i dodawały siły oraz wytrwałości w dążeniu do celu. 

AM

By No Comment 17 maja 2024
Skip to content